№ 92 - ПВР / 15.11.2016

ОТНОСНО : определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

№ 91 - ПВР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

№ 90 - ВПР / 13.11.2016

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

№ 89 - ПВР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 10/11.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

№ 88 - ПВР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

№ 87 - ПВР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

№ 86 - ПВР / 12.11.2016

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

№ 85 - ПВР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

№ 84 - ПВР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 9/10.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

№ 83 - ПВР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

№ 82 - ПВР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК-Габрово за предаване на СИК на изборни книжа и материали на 12 ноември 2016 г.

№ 81 - ПВР / 11.11.2016

ОТНОСНО : Назначаване на сътрудници към РИК-Габрово

№ 80 - ПВР / 10.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 6/08.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

№ 79 - ПВР / 10.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. №8/10.11.2016г. депозирана от Пламен Георгиев Иванов от гр.Габрово, ул.”Мазалат”№36

№ 78 - ПВР / 09.11.2016

ОТНОСНО : : Жалба с вх. № 7/09.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

№ 77 - ПВР / 09.11.2016

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

№ 76 - НР / 08.11.2016

ОТНОСНО : определяне на членове на РИК – Габрово за предаване на избирателните списъци за Район 07 – Габровски относно Национален референдум, проведен на 06.11.2016г. в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка

№ 75 - ПВР / 08.11.2016

ОТНОСНО : определяне на членове на РИК – Габрово за предаване на избирателните списъци за Район 07 – Габровски относно изборите за президент и вицепрезидент на републиката в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка

№ 74 - ПВР / 08.11.2016

ОТНОСНО : упълномощаване на представител на РИК - Габрово за приемане на отпечатаните бюлетини за Район № 07 - Габровски за втори тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. и съпровождане на транспортното средство до Областна администрация – Габрово

№ 73 - НР / 07.11.2016

ОТНОСНО : установяване на изборния резултат от проведеното гласуване в Национален референдум на 6 ноември 2016 г. в район 07 – Габровски.

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения