Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 81 - ПВР
Габрово, 11.11.2016

ОТНОСНО: Назначаване на сътрудници към РИК-Габрово

На основание чл.72, ал.1 , т.1 от ИК и чл.7, ал.1, изр. 2 от ЗПУГДВМС във връзка с чл.63 от ИК и  Решение №3377 – ПРВ/НР от 16.08.2016г. на ЦИК, допълнено с Решение № 3988-ПВР/НР от 10.11. 2016 г. на ЦИК, РИК – Габрово

Р Е Ш И:

1.Назначава двама сътрудника - инж. Юли Божидаров  Енчев, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: ххххххххх и Илиана Григорова Кръстева, ЕГН ххххххххх, постоянен адрес: ххххххххх, за подпомагане на РИК-Габрово при произвеждането на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК предаване на книжата и  материалите на СИК,  т. е. за периода от 12.11.2016 г.  до 14.11.2016г.

2.Определя еднократно възнаграждение на сътрудниците в размер на 90 (деветдесет) лева.

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област Габрово , за сключване на граждански договори с назначените лица при условията, посочени в решението.

Препис от решението да се изпрати до ЦИК за сведение.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в решението.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.11.2016 в 19:25 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения