Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 90 - ВПР
Габрово, 13.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

Постъпило е уведомление от ПП ГЕРБ с Вх.№240/13.11.2016 г., подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  седми район Габрово. Към заявлението е приложена молба за освобождаване от длъжност.

С оглед на изложеното и  на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК

Р Е Ш И:

 1. Освобождава от длъжност член на СИК:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500086

Васил Христов Недев

Член

ГЕРБ

 

 

 1. Назначава на негово място член на СИК:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500086

Гена Михова Минчева

Член

ГЕРБ

 

 1. На новоназначения членна СИК да се издадат удостоверение.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения