Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 89 - ПВР
Габрово, 12.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 10/11.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

В жалба с вх.№10/11.11.2016г. в 10,50 часа се сочи, че на 10.11.2016г. бил забелязан агитационен материал- плакат с лика на кандидатпрезидентската двойка на ПП ГЕРБ , който бил залепен до входната врата на читалището в село Враниловци, общ.Габрово, коетобило нарушение на забраната за поставяне на агитационни материали извън местата указани от кмета на Община Габрово, а от друга страна представлявало агитация в сградата на общинско учреждение. Отправяло се внушение и призив да се гласува за определени кандидати. Твърди се, че това действие по същество представлявало действие по агитация. Отправено е искане към РИК-Габрово да се извърши проверка,да се установи нарушението, да се разпореди премахване на агитационния материал, да се укаже на ПП ГЕРБ да спазва разпоредбите на ИК, както и да се установят лицата извършили горепосоченото нарушение. Към жалбата са приложени 4бр. снимки.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: Съгласно чл. 182, ал.1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. В нормата на чл. 183, ал.3 от ИК е посочено, че агитационните материали се поставят на определени за това места от кмета на общината. С оглед изясняване на случая бе проведен разговор с кмета на село Враниловци, като му бе възложено да провери дали на входа на читалището има поставен агитационен материал, както и да даде информация относно собствеността на сградата. В 11.40ч. на 11.11.2016г. кмета на село Враниловци г-жа Теодора Томова уведоми РИК-Габрово, че лично е посетила сградата в селото, където се намира читалището и установила, че на входната врата няма поставени плакати на никой политическа формация участваща в изборите. Сградата, където се помещавало читалището била собственост на Община Габрово

С оглед изложените обстоятелства РИК-Габрово прави следните изводи: В жалбата се сочи, че на 10.11.2016г. бил забелязан агитационен плакат на ПП ГЕРБ поставен на входната врата на читалището. Жалбата е депозирана в писмен вид в РИК-Габрово на 11.11.2016г. в 10.50ч. Проверката, която е извършена от РИК-Габрово е приключила на 11.11.2016г. в 11.40ч., като на посочените по- горе места не е установено да е имало залепен агитационен материал, както се сочи в жалбата. Също така е важно да се отбележи, че дори и да се приеме, че снимките, които са приложени към жалбата да сочат за наличието на плакат представляващ агитационен материал, то към момента на проверката извършена от кмета на с.Враниловци на фасадата на читалището в селото не е имало разлепени агитационни материали. От така изложените изводи РИК-Габрово счита, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

Р Е Ш И:

Оставя без уважение Жалба с вх. 10/11.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите, като неоснователна и недоказана.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 12.11.2016 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения