Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 73 - НР
Габрово, 07.11.2016

ОТНОСНО: установяване на изборния резултат от проведеното гласуване в Национален референдум на 6 ноември 2016 г. в район 07 – Габровски.

При извършване на процедура по приемане на Протокол – НР на СИК 070500061 се установиха сработили контроли и невъзможност несъответствието да се отстрани от секционната избирателна комисия, поради което следва да се извърши преброяване на бюлетините от членовете на СИК, след приемане на всички протоколи на СИК в Район 07.

С оглед на изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.22 от ИК , РИК – Габрово

Р Е Ш И:

Да се извърши процедурата по разпечатване на бялата торба, да се извърши повторно преброяване на бюлетините под контрола на РИК – Габрово  и да се състави и подпише резервния протокол на СИК 070500061 с фабричен номер 6070158, за установяване на действителния резултат от гласуването от присъстващите членове на СИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 07.11.2016 в 13:11 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения