Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 79 - ПВР
Габрово, 10.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. №8/10.11.2016г. депозирана от Пламен Георгиев Иванов от гр.Габрово, ул.”Мазалат”№36

В жалба с вх.№8/10.11.2016г. в 11,18 часа се сочи, че жалбоподателят е собственик на магазин, находящ се в кв.”Недевци” в гр.Габрово. На 02.11.2016г. саморъчно бил залепил два предизборни плаката на ПП ГЕРБ на вратата на имота с тиксо. На сутринта установил, че плакатите са скъсани и на тяхно място били залепени плакати на Инициативният комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент. Въпросните плакати били залепени с лепило върху стъклото и било много трудно да се изчисти. Г-н Иванов сочи, че тези действия продължили всеки ден до 10.11.2016г. когато сутринта отново открил, че плакатите на ПП ГЕРБ са премахнати и на тяхно място са поставени плакати на инициативният комитет посочен по- горе. Отправя се молба да се предприемат действия за преустановяване на незаконно поставените плакати на инициативният комитет. Към жалбата е приложена  снимка на обекта.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: Съгласно чл. 183, ал.3 от ИК  агитационните материали се поставят на определените от кмета на общината места, а на сгради, огради и витрини- с разрешение на собственика или управителя на имота. На 10.11.2016г. член на РИК-Габрово Николай Миланов осъществи контакт с жалбоподателя, който потвърди изложените факти и обстоятелства в жалбата, като изрично заяви, че не е давал съгласие никоя от политическите партии, коалиции или инициативни комитети, които са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката да поставят агитационни материали върху собственият му имот. Нямал информация за лицата, които са извършили посегателството върху имота му. Предвид гореизложеното обстоятелство РИК-Габрово констатира, че е налице нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК.РИК-Габрово следва да разпореди на кмета на Община Габрово, на чиято територия се намира обекта, чрез упълномощени от него длъжностни лица да премахнат незаконно поставените агитационни материали. РИК-Габрово следва да обърне внимание на упълномощените представители на Инициативният комитет издигнал Румен Радев и Илияна Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, които са на територията на Област Габрово стриктно да спазват разпоредбите на ИК.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

Р Е Ш И:

 1. Приема за установено, че е налице извършено нарушение на чл.183, ал.3 от ИК от страна на упълномощените представители на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите, като неоснователна и недоказана, като същите са поставили агитационен материал /плакат/ върху частен имот сграда находяща се на ул.”Мазалат”№36 в гр.Габрово без изричното разрешения на нейният собственик.

 

 1. На основание чл. 186, ал.1 от ИК кмета на Община Габрово, чрез упълномощени от него лица да премахне незаконно поставените агитационни материали в кв. Недевци, ул.”Мазалат”№36, частен имот собственост на Пламен Георгиев Иванов.
 2. Указва на упълномощените представители на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, които са с район на действия обхваната от РИК-Габрово стриктно да спазват разпоредбите на ИК при провеждане на предизборната кампания.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 10.11.2016 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения