Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 75 - ПВР
Габрово, 08.11.2016

ОТНОСНО: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване на избирателните списъци за Район 07 – Габровски относно изборите за президент и вицепрезидент на републиката в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка

На основание чл.72 ал.1 т.1 от ИК и Решение №3903 – ПВР от 31.10.2016 г. на ЦИК, РИК – Габрово

Р Е Ш И:

Определя следните членове на РИК-Габрово, предложени от различни партии и коалиции: Евгени Попов, Юлия Ненова и Николай Миланов, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 09.11.2016 в 11:54 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения