Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 78 - ПВР
Габрово, 09.11.2016

ОТНОСНО: : Жалба с вх. № 7/09.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

В жалба с вх.№7/09.11.2016г. в 18,30 часа се сочи, че на 09.11.2016г. в сайта „Дарик-нюз” е било публикувано изявление на г-н Дончо Захариев- кмет на Община-Трявна. В него се съдържала агитация към широката общественост, като начинът, по който се агитирало бил неприемлив за добрите нрави в обществото. Сочи се, че в интервюто имало информация, че ако не се изберяла кандидатпрезидентската двойка на ПП ГЕРБ то това би застрашило националната сигурност на страната. Навеждат се доводи за нарушение по чл.183, ал.4 от ИК. Към жалбата е приложена и разпечатка от интервьто поместено в медията „ДАРИК нюз”

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: Съгласно чл. 183, ал.4 от ИК  се забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост, безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидата. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни значи или изображения.Видно от приложеното писмено доказателство става дума за интервю пред медия, което по никакъв начин не може да се обвърже с хипотезата на чл.183, ал.4 от ИК. В цитираната по-горе норма става дума за „агитационни материали” т.е. материални носители на информация, каквито са плакати, флаери и др. по смисъла на чл.183, ал.1 от ИК. Данните от жалбата по никакъв начин не могат да се обвържат с нарушението визирано в чл.183, ал.4 от ИК.  Предвид гореизложеното РИК-Габрово прави извод, че не е налице нарушение на ИК по конкретно подадената жалба.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

Р Е Ш И:

Оставя без уважение Жалба с вх. 7/09.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите, като неоснователна и недоказана.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.     

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 10.11.2016 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения