Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 86 - ПВР
Габрово, 12.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

 

Постъпили са заявления, от ПП ГЕРБ с Вх.№235/12.11.2016 г, от КП ПФ НФСБ с Вх.№233/12.11.2016 г и от КП ББЦ с Вх.№238/12.11.2016 г., подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  седми район Габрово. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

С оглед на изложеното и  на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК,  и чл.72 ал.1 т.5, предложение първо от ИК, РИК  Габрово

 

Р Е Ш И:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

 

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900013

Павлинка Николаева Сербезова

Секретар

ПФ

072900015

Стефка Добрева Бошнакова

Зам.председател

ПФ

072900024

Иван Петров Сербезов

Секретар

ПФ

072900040

Пресиян Павлин Дочев

Член

ПФ

072900053

Рали Петров Цонев

Член

ПФ

072900055

Преслава Пенчева Драшкова

Член

ПФ

073500003

Стефан Красимиров Генев

Член

ГЕРБ

073500021

Димитър Райков Димитров

Член

ГЕРБ

070500035

Нина Стойнова Димова

Зам.председател

Атака

070500094

Маргарита Стефанова Станева

Зам.председател

ПФ

072900014

Магдалена Мичева Георгиева

Секретар

ББЦ

073500003

Нено Цанев Венков

Член

РБ

072900012

Ганка Денчева Ковачева

Член

ГЕРБ

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

 

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900013

Гергана Ганчева Вичева

Секретар

ПФ

072900015

Севда Христова Банчева

Зам.председател

ПФ

072900024

Росица Косева Димкова

Секретар

ПФ

072900040

Хари Иванов Стайков

Член

ПФ

072900053

Дянко Красимиров Димов

Член

ПФ

072900055

Денислав Радославов Сърболаков

Член

ПФ

073500003

Цветомила Митева Ангелова

Член

ГЕРБ

073500021

Стефан Красимиров Генев

Член

ГЕРБ

070500035

Полина Иванова Ковачева

Зам.председател

Атака

070500094

Стефка Христова Станева

Зам.председател

ПФ

072900014

Диана Трифонова Иванова

Секретар

ББЦ

073500003

Кънчо Бончев Минчев

Член

РБ

072900012

Мичо Георгиев Георгиев

Член

ГЕРБ

 

 1. На новоназначените членове на СИК - да се издадат удостоверения

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 12.11.2016 в 18:58 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения