Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 83 - ПВР
Габрово, 11.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления, от ПП ГЕРБ с Вх.№208/10.11.2016 г., Вх.№ 213/10.11.2016 г., Вх.227/11.11.2016 г и Вх.№228/11.11.2016 г. и от ПП АБВ с Вх.№229/11.11.2016 г, от КП РБ с Вх.№210/11.11.2016 г, от ПП ДПС с Вх.№218/11.11.2016 г, Вх.№223/11.11.2016 г, от КП БСП Лява България с Вх.№217/10.11.2016 г., от КП ПФ НФСБ с Вх.№212/10.11.2016 г и от КП ББЦ с Вх.№224/11.11.2016 г., подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  седми район Габрово. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

Р Е Ш И:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500006

Иво Пенчев Тепавски

Член

ГЕРБ

070500011

Милка Кънчева Христова

Член

ГЕРБ

070500021

Ганка Лазарова Бекриева

Член

ДПС

070500034

Наталия Людмилова Иванова

Секретар

БСП

070500050

Ралица Павлова Иванова

Зам.председател

ДПС

070500062

Павлина Иванова Тодорова

Зам.председател

ДПС

070500075

Стефка Божидарова Петрова

Член

ДПС

070500080

Пепа Христова Иванова

Член

БСП

070500085

Красилена Петрова Гердемска

Член

ГЕРБ

071200001

Стефан Димитров Долчинков

Зам.председател

ПФ

071200010

Симона Павлинова Чакърова

Член

ГЕРБ

071200015

Людмил Цонев Цонев

Член

ББЦ

071200015

Радослав Шишманов Аспарухов

Зам.председател

ДПС

071200018

Деница Георгиева Пенкова

Член

ББЦ

071200022

Сарджан Алиев Павлолиев

Член

ДПС

072900001

Нанко Иванов Нанков

Член

ГЕРБ

072900011

Даниела Иванова Лалева

Член

АБВ

072900013

Теодора Тихомирова Гечева

Член

ББЦ

072900014

Диана Трифонова Иванова

Секретар

ББЦ

072900015

Веселин Мариянов Маринов

Член

ГЕРБ

072900015

Десислава Стефанова Стефанова

Член

ББЦ

072900023

Пенка Маринова Николова

Член

РБ

072900025

Райна Георгиева Недкова

Секретар

ДПС

072900031

Ренета Асенова Йорданова

Член

ДПС

072900033

Дафин Паскалев Василев

Член

ДПС

072900033

Магдалена Мичева Георгиева

Член

ДПС

072900043

Альоша Миленов Ангелов

Секретар

ДПС

072900049

Фахри Кязим Дурмуш

Председател

ДПС

072900050

Милка Иванова Цвяткова

Член

ДПС

072900054

Таня Иванова Иванова

Член

ГЕРБ

072900055

Мелек Абдиева Мехмедова

Секретар

ГЕРБ

072900057

Антон Валериев Стефанов

Член

ГЕРБ

072900059

Евгения Колева Георгиева

Председател

ББЦ

072900062

Нуртен Ахмед Мустафа

Член

ДПС

072900067

Павлина Нанкова Димитрова

Секретар

ГЕРБ

072900067

Християн Василев Христов

Член

ГЕРБ

 

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500006

Венцислав Георгиев Кръстев

Член

ГЕРБ

070500011

Юлияна Альошева Илиева

Член

ГЕРБ

070500021

Диана Петрова Маринова

Член

ДПС

070500034

Пепа Христова Иванова

Секретар

БСП

070500050

Севим Абдула Мехмед

Зам.председател

ДПС

070500062

Мая Колева Иванова

Зам.председател

ДПС

070500075

Иванка Николова Вълчева-Вълкова

Член

ДПС

070500080

Иван Иванов Георгиев

Член

БСП

070500085

Ивелин Стефанов Стойчев

Член

ГЕРБ

071200001

Светослав Ангелов Рашков

Зам.председател

ПФ

071200010

Грета Стефанова Караиванова-Люцова

Член

ГЕРБ

071200015

Ивац Тодоров Белмустаков

Зам.председател

ДПС

071200015

Десислава Атанасова Цонева

Член

ББЦ

071200018

Емилия Георгиева Колева

Член

ББЦ

071200022

Пенка Цанева Цончева

Член

ДПС

072900001

Мария Кънева Гатева

Член

ГЕРБ

072900011

Павлина Пенева Петкова

Член

АБВ

072900013

Надка Маринова Христова

Член

ББЦ

072900014

Магдалена Мичева Георгиева

Секретар

ББЦ

072900015

Моника Цветанова Цвяткова

Член

ББЦ

072900015

Алпер Мехмед Таталъ

Член

ГЕРБ

072900023

Ненчо Панайотов Томев

Член

РБ

072900025

Десислава Алексиева Занкова

Секретар

ДПС

072900031

Кевсер Метин Хабил

Член

ДПС

072900033

Алдомир Сашев Симеонов

Член

ДПС

072900033

Нури Кемалов Катов

Член

ДПС

072900043

Зехра Алиева Алиманова

Секретар

ДПС

072900049

Емин Кязим Мехмед

Председател

ДПС

072900050

Сенайф Асанов Ахмедов

Член

ДПС

072900054

Мери Филипова Ясенова

Член

ГЕРБ

072900055

Миглена Георгиева Ахмакова

Секретар

ГЕРБ

072900057

Севим Юсеинова Йоллова

Член

ГЕРБ

072900059

Юлия Петкова Томова

Председател

ББЦ

072900062

Бирол Мехмедов Занков

Член

ДПС

072900067

Християн Василев Христов

Секретар

ГЕРБ

072900067

Павлина НанковаДимитрова

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

 1. На новоназначените членове на СИК - да се издадат удостоверения

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.11.2016 в 19:27 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения