Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 87 - ПВР
Габрово, 12.11.2016

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №232/12.11.2016г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подадено от ПП ГЕРБ, чрез упълномощен представител. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 14 лица в Публичния/те списък/ци на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 13 упълномощени представители.

 Комисията счита, че са изпълнени изискванията на т.15 от  Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г.

 Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4  от Изборния кодекс, РИК Габрово

Р Е Ш И:

 ВПИСВА 13  представители на кандидатските листи на ПП ГЕРБ,  в публичните „Списъци на упълномощени представители в изборите за президент и вицепрезидент“.

 Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 12.11.2016 в 11:32 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения