Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 77 - ПВР
Габрово, 09.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления, от ПП ГЕРБ с Вх.№195/09.11.2016 и от ПП АБВ с Вх.№200/09.11.2016 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  седми район Габрово. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

Р Е Ш И:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500010

Мирослав Иванов Рачев

Член

ГЕРБ

070500014

Елена Маринова Ангелова

Член

АБВ

070500035

Крум Георгиев Крумов

Председател

ГЕРБ

070500055

Маргарита Петрова Венкова

Председател

ГЕРБ

070500104

Цветелина Иванова Томова

Член

ГЕРБ

070500104

Татяна Илиева Илиева-Станева

Председател

ГЕРБ

070500105

Цветана Кръстева Мицева

Член

ГЕРБ

 

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

 

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500010

Франциска Людвиг Скопалик

Член

ГЕРБ

070500014

Дияна Петрова Петрова

Член

АБВ

070500035

Цветана Кръстева Мицева

Председател

ГЕРБ

070500055

Мария Христова Петрова

Председател

ГЕРБ

070500104

Цветелина Иванова Томова

Председател

ГЕРБ

070500104

Татяна Илиева Илиева-Станева

Член

ГЕРБ

070500105

Корнелия Петрова Кисьова

Член

ГЕРБ

 

 

 1. На новоназначените членове на СИК - да се издадат удостоверения

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател:....

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 09.11.2016 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 92 - ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

 • № 91 - ПВР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

 • № 90 - ВПР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения