Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 85 - ПВР
Габрово, 11.11.2016

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №230/11.11.2016г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подадено от ПП ГЕРБ, чрез упълномощен представител. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 10 лица в Публичния/те списък/ци на упълномощените представители партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 9 упълномощени представители.

 Комисията счита, че са изпълнени изискванията на т.15 от  Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г.

 Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4  от Изборния кодекс, РИК Габрово

Р Е Ш И:

 ВПИСВА 9  представители на кандидатските листи на ПП ГЕРБ,  в публичните „Списъци на упълномощени представители в изборите за президент и вицепрезидент“.

 Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 11.11.2016 в 19:29 часа

Календар

Решения

  • № 92 - ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването във нов /втори/ избор за президент и вицепрезидент на републиката

  • № 91 - ПВР / 13.11.2016

    относно: Жалба с вх. № 11/13.11.2016г. депозирана от Николай Георгиев Григоров – упълномощен представителна инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от регистъра на жалбите и сигналите.

  • № 90 - ВПР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габрово и назначаване на нови

всички решения