Заседания

Заседание от дата 25.06.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 52-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 6-НС/22.05.2021г. на РИК - Габрово

№ 51-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

№ 50-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

№ 49-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на член на СИК в община Трявна и назначаване на нов

№ 48-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Разпределение на местата на членовете на ПСИК на територията на община Габрово, Изборен район №07 –Габровски между партиите и коалициите

№ 47-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване състави на подвижни секционни избирателни комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания в Община Севлиево за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

№ 46-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания, които ще обслужват подвижни избирателни кутии на територията на изборен район №07 – Габровски

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения