Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Габрово, 25.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на подвижни секционни избирателни комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания в Община Севлиево за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от ИК, Кметът на община  Севлиево е депозирал пред РИК - Габрово  документите по чл.91, ал. 4, 5 и 6 от ИК за определяне на съставите на СИК и ПСИК за община Севлиево от РИК – Габрово. Със Заповед №0475/19.05.2021 г, Кметът на община Севлиево е образувал шестдесет и седем избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г, предвидил е две секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Преписката е заведена под № 41/ 08.06.2021 г. във входящия регистър на РИК – Габрово. В протокола от проведените  консултации се съдържа предложение за разпределение на членовете на  две ПСИК.

На основание  чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.2 от ИК , Решение № 124-НС от 26.05.2021 на ЦИК и методиката към него, Предложение с Вх.№ 41 от 08.06.2021 г.  на кмета на община Севлиево и Решение 46-НС/25.06.2021 г на РИК Габрово,  РИК – Габрово

РЕШИ:

  1. Назначава членовете на ПСИК – община Севлиево както следва:

№ ПСИК

Име

Длъжност

ПП/КП

072900070

Генади Мариянов Петков

Председател

ГЕРБ-СДС

072900070

Диана Йорданова Дешева-Анастасиу

Зам.председател

БСП

072900070

Деян Василев Сейнов

Секретар

ДБО

072900070

Петранка Андреева Мичева

Член

ДПС

072900070

Фикрет Шерифов Демирев

Член

ИСМВ

072900070

Полина Тошкова Ганчева

Член

ИТН

072900071

Мария Сарандева Йорданова-Димитрова

Председател

БСП

072900071

Данаил Митков Доков

Зам.председател

ДПС

072900071

Тотка Иванова Георгиева

Секретар

ИСМВ

072900071

Живко Георгиев Йорданов

Член

ГЕРБ-СДС

072900071

Илка Георгиева Давидкова

Член

ИТН

072900071

Еленка Генова Христова

Член

ДБО

 2. На назначените членове на ПСИК - община Севлиево да се издадат удостоверения .

 

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения