Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Габрово, 25.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпило е  заявление от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” с Вх. №82/25.06.2021 г,  подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

072900049

Добринка Христофорова Николова

Зам.председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900051

Кирилка Цанкова Николова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900062

Цветомир Станимиров Колев

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900065

Христо Светославов Николаев

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900045

Цонка Данкова Василева

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900004

Ростислав Христов Рачев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900007

Реза Алиев Салиев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900039

Петя Илиева Якимова

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900058

Диян Георгиев Мичев

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

072900049

Петко Стойчев Мичев

Зам.председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900051

Димка Василева Стойкова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900062

Гутьо Цонев Гутев

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900065

Цонка Данкова Василева

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900045

Даниела Ганчева Симеонова

Председател

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900004

Севдалин Александров Серафимов

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900007

Христо Георгиев Недялков

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900039

Сави Иванов Енев

Секретар

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

072900058

Недка Маркова Ганчева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

3.На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения