Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Габрово, 25.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпило е заявление от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” с Вх. №78/24.06.2021 г,  подадено от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500048

Николина Несторова Добрева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500056

Недка Василева Георгиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500048

Недка Василева Георгиева

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”

070500056

Валентина Петрова Христова

Член

КП”БСП за БЪЛГАРИЯ”


3.На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения