Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Габрово, 25.06.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 6-НС/22.05.2021г. на РИК - Габрово

На основание чл.72, ал.1 във връзка с чл.63 от Изборния кодекс и  Решение № 10– НС/13.05.2021г. на ЦИК, РИК в  ИР №07– Габровски

РЕШИ:

  1. Изменя и допълва т.1.4, като точката добива следната редакция:

„1.4 Двама технически сътрудници към РИК в ИР №07– Габровски за периода от 01.07.2021 г. до 12.07.2021г., включително.

Работата на техническите сътрудници е да подпомагат РИК при: окомплектоване на изборни книжа, преназначени за различните общини; при обучение на членовете на СИК по общини; при организиране на демонстрации за избиратели и членове на СИК с демо-машините за гласуване; подготовка на удостоверения  на застъпници, заместващи застъпници, членове на СИК; предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден; приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК и Областна администрация - Габрово, извършва и други технически дейности, възложени от Председателя на РИК в  ИР №07– Габровски.

Определя месечно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 560 (петстотин и шестдесет)  лева.”

Решението да се обяви на таблото на РИК в  ИР №07– Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения