Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Габрово, 25.06.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания, които ще обслужват подвижни избирателни кутии на територията на изборен район №07 – Габровски

Съгласно подадените в РИК – Габрово обобщени справки от общинските администрации, в срока по чл.37, ал.1 от ИК са подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания по общини, както следва:

ОБЩИНА ГАБРОВО - общо 12 заявления за общината.

ОБЩИНА ДРЯНОВО - общо  0 заявления за общината.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - общо 36 заявления за общината

ОБЩИНА ТРЯВНА – общо 0  заявления за общината.

 

На основание  чл.72, ал.1, т.1 и чл.90, ал.1 от ИК във връзка с решение №225-НС/13.06.2021г на ЦИК, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.ОПРЕДЕЛЯ 3 броя  подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели с трайни увреждания за изборен  №07 – Габровски, както следва:

070500117 - Подвижна избирателна секция за община Габрово, с адрес на ПСИК - гр. Габрово, пл.Възраждане №3, стая 118 с обхват територията на община Габрово;

072900070 - Подвижна избирателна секция за община Севлиево,  с адрес на ПСИК - гр. Севлиево, пл. Свобода №1, с обхват територията на община Севлиево;

072900071 - Подвижна избирателна секция за община Севлиево,  с адрес на ПСИК - гр. Севлиево, пл. Свобода №1, с обхват територията на община Севлиево.

2.ОПРЕДЕЛЯ състава на всяка една ПСИК да бъде от шест членове, включително председател, зам.председател и секретар.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения