Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Габрово, 25.06.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на член на СИК в община Трявна и назначаване на нов

Постъпило е  заявление  от ПП  ДПС  с Вх. №77/24.06.2021 г,  подадено  от упълномощено лице, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Трявна.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Габрово

 

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност член  на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

073500019

Петранка Колева Пенчева

Зам.председател

ПП ДПС

2.Назначава на негово място член на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

073500019

Донка Тодорова Маринова

Зам.председател

ПП ДПС


3.На новоназначения член  на СИК - община Трявна да се издаде удостоверение.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения