Заседания

Заседание от дата 02.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 56-НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 110/01.11.2021 г. , депозирана в РИК от Валери Митов – пълномощник на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

№ 55-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 6 – ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК в 07 ИР– Габровски

№ 54-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състави на подвижни секционни избирателни комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания в Община Габрово за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители

№ 53-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване състави на подвижни секционни избирателни комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания в Община Севлиево за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители

№ 52-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания, които ще обслужват подвижни избирателни кутии на територията на изборен район №07 – Габровски

№ № 51 –ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

№ 50-ПВР/НС / 02.11.2021

ОТНОСНО : Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Календар

Решения

  • № 123-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

  • № 122-ПВР / 21.11.2021

    относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

  • № 121-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения