Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Габрово, 02.11.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 110/01.11.2021 г. , депозирана в РИК от Валери Митов – пълномощник на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

На 01.11.2021 г. в РИК Габрово постъпи жалба с вх. № 110/01/11/2021 г., заведена под № 1/01.11.2021 г. в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК Габрово. Жалбата е подписана и депозирана от Валери Митов – пълномощник на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

   В жалбата се твърди, че с наше Решение № 34 – НС от 11.10.2021 г. сме регистрирали кандидатската листа по предложение на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Твърди се, че под номер едно в листата е регистрирана Силвия Кръстева Кръстева – действащ кмет на община Трявна.

Твърди се, че от регистрацията ѝ като кандидат за народен представител до датата на депозиране на жалбата, г-жа Кръстева е продължила да изпълнява функциите си на кмет. Към жалбата са приложени и предложения до общински съвет Трявна, подписани от г-жа Кръстева и депозирани в периода от регистрирането ѝ като кандидат за народен представител до датата на подаването на жалбата в РИК Габрово.

Жалбоподателят твърди, че като е продължила да изпълнява функциите си на кмет след регистрирането ѝ като кандидат за народен представител, а не е излязла в отпуск, г-жа Кръстева е нарушила разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК, според който „Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

            Иска се РИК Габрово да се произнесе по така представения казус.

С оглед изясняване на фактическата обстановка, РИК Габрово предостави екземпляр от жалбата на г-жа Кръстева, като връчването бе извършено посредством пълномощника на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – Диляна Стефанова.

В отговор г-жа Кръстева депозира становище с вх. № 119/02.11.2021 г., в което е посочила, че от датата на регистрацията ѝ като народен представител до 01.11.2021 г. не е ползвала служебен или платен годишен отпуск поради обстоятелствата, че на първо място на територията на общината е налице усложнена епидемична обстановка и на следващо място в Решение № 1206-НС/02.10.2014 г. на ЦИК е изложено становище, че длъжността на кмет и заместник-кмет на община не представлява заемане на държавна служба, поради което по отношение на тези лица не намира приложение чл. 161, ал. 1 от ИК.

Г-жа Кръстева също така заявява, че не е участвала по никакъв начин в мероприятия на предизборната кампания, не е провеждала предизборна агитация и не е разпространявала предизборни материали, съдържащи информация за нея в качеството ѝ на кандидат за народен представител.

Въпреки това считано от 02.11.2021 г. г-жа Кръстева е излязла в платен годишен отпуск, като е представила и доказателство за това, а именно: Заповед № 1060/01.112021 г.

В становището се твърди, че към момента на разглеждане на жалбата нарушението е преустановено, тъй като г-жа Кръстева е излязла в платен годишен отпуск считано от 02.11.2021 г.

В случая РИК 07 Габрово счита, че жалбата е основателна поради следните съображения:

В действителност с Решение № 34-НС/11.10.2021 г. е регистрирана кандидатската листа на ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за  народни представители на 14 ноември 2021 г. в изборен район 07 – Габровски, като под номер едно в листата е регистрирана Силвия Кръстева Кръстева с ЕГН:хххххххххх

С Решение № 154-МИ/03.11.2019 г. на ОИК Трявна г-жа Силвия Кръстева е избрана за кмет на община Трявна.

От изложените от г-жа Кръстева твърдения и приложената Заповед № 1060/01.11.2021 г. се установява, че в периода от регистрацията на г-жа Кръстева като кандидат за народен представител до 01.11.2021 г., последната не е ползвала служебен или платен годишен отпуск.

РИК Габрово намира, че с това си деяние г-жа Кръстева е нарушила разпоредбата на чл. 161, ал 1 от ИК, според която: „Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

В случая несъмнено кметът е местен орган на изпълнителната власт и не попада в нито едно от изключенията по чл. 161, ал. 5 от ИК, поради което разпоредбата на чл. 1 от същия член намира приложение по отношение на кметовете.

Неоснователно се явява становището на г-жа Кръстева, че противното твърдение е застъпено в Решение № 1206-НС/02.10.2014 г. на ЦИК. С последното в крайна сметка е постановено решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, тъй като не е било постигнато необходимото мнозинство.

Освен това в Решение № 4585-НС/22.03.2017 г. членовете на ЦИК са приели, че . кметовете на кметства и общини са част от изпълнителната власт и изпълняват функциите на държавата на територията на съответната община и кметство, поради което за тях приложение намира нормата на чл. 161, ал. 1 от ИК.

Неоснователно е становището, че г-жа Кръстева не е ползвала отпуск поради усложнената епидемична обстановка на територията на община Трявна.

Неоснователни се явяват и твърденията на г-жа Кръстева, че последната не е участвала в предизборна агитация.

Последните две твърдения могат да се вземат предвид при определяне на размера на санкцията, но не и при установяване на нарушението.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово

                                                                  РЕШИ:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК от страна на Силвия Кръстева Кръстева с ЕГН:хххххххххх изразяващо се в неизползване от страна на кандидат, явяващ се местен орган по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ИК, на задължителен отпуск от 11.10.2021 г., представляващ момента на регистрацията ѝ като кандидат за народен представител в РИК 07 Габровски в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. до 01.11.2021 г.
 2. ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК 07 Габровски да състави акт за установеното нарушение на Силвия Кръстева Кръстева с ЕГН: хххххххххх
 3. Актът и преписката да се изпратят на Областен управител на Област Габрово за издаване на наказателно постановление.

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 02.11.2021 в 19:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 123-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

 • № 122-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

 • № 121-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения