Състав на РИК Габрово

Председател

 1. Мария Николаева Недева

Зам. председатели

 1. Евгени Василев Попов
 2. Цветан Любомиров Цонев

Секретар

 1. Иванка Иванова Баева

Членове

 1. Анна Стоянова Цонева
 2. Диляна Стефанова Стефанова
 3. Еленка Колева Стефанова
 4. Мирослава Стефанова Иванова
 5. Николай Колев Николов
 6. Соня Борисова Семова
 7. Христина Христова Петкова
 8. Цанка Петкова Ненчева
 9. Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева
 10. Юли Божидаров Енчев
 11. Юлия Петрова Ненова

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения