Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 67-ЕП
Габрово, 27.05.2019

ОТНОСНО: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

При презареждане на печатащото устройство с хартия в ИП към РИК 07, то не отпечатва пълния набор /комплект/ разписка, а при опит за повторно разпечатване на същата, софтуера

присвоява следващ номер разписка със същите данни.

За да се гарантира точното съответствие между протокол и разписка се наложи служебно преиздаване .

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.22 от ИК, РИК 07  

РЕШИ:

Преиздава служебно следните разписки:

 

 1. 07013011 за протокол на СИК 070500017 с нов номер 07004002;
 2. 07011011 протокол на СИК 070500044 с нов номер 07004004;
 3. 07005009 за протокол на СИК 070500053 с нов номер 07004001;
 4. 07013014 за протокол на СИК 070500073 с нов номер 07004003.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.    

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Недева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Евгени Василев Попов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Любомиров Цонев

СЕКРЕТАР:

Иванка Иванова Баева

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Стоянова Цонева

 

Мирослава Стефанова Иванова

 

Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева

 

Христина Христова Петкова

`

Соня Борисова Семова

 

Юлия Петрова Ненова

 

Еленка Колева Стефанова

 

Цанка Петкова Ненчева

 

Диляна Стефанова Стефанова

 

Юли Божидаров Енчев

 

Николай Колев Николов

 

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 28.05.2019 в 11:01 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения