Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 57-ЕП
Габрово, 24.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК-Габрово за предаване на СИК на изборни книжа и материали на 26 май 2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл.215, ал.1 от Изборния кодекс,  РИК 07

Р Е Ш И:

І. Определя следните членове на РИК в Седми район Габровски:  Евгени Василев Попов, Цветан Любомиров Цонев, Иванка Иванова Баева, Анна Стоянова Цонева, Диляна Стефанова Стефанова,  Еленка Колева Стефанова, Мирослава Стефанова Иванова, Николай Колев Николов, Соня Борисова Семова, Христина Христова Петкова, Цанка Петкова Ненчева, Цвета Ангелова Тодорова – Стойчева и  Юлия Петрова Ненова и ги упълномощава на 25.05.2019г., заедно с длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, да предават на председателят на СИК (при отсъствие на председателя на зам.-председателя или секретаря на СИК) и в присъствието на останалите членове на СИК, бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за народни представители на 26.05.2019г., както следва:

1.1. Избирателни списъци: част І и част ІІ – Приложение № 1-ЕП/№ 2-ЕП, за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 3-ЕП и  за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции – Приложение № 4-ЕП (предава се на СИК от ръководителя на лечебното заведение/дома/);

1.2. Избирателни кутии и отделни непрозрачни кутии за отрязъците с номерата от бюлетините;

1.3. Кочани с хартиени бюлетини за гласуване;

1.4. Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 74-ЕП).

1.5. Списък на заличените лица (Приложение № 8-ЕП);

1.6. Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 96-ЕП);

1.7. Формуляр на протокола на СИК (Приложение № 85-ЕП-х или Приложение № 85-ЕП-хм), запечатан в плик;

1.8. Формуляри на чернови на протоколите на СИК, запечатани в плик;

1.9. Бланки-чернови за преброяване на преференциите (предпочитанията) за всяка от кандидатските листи на партии и коалиции;

1.10. Печат на СИК (в запечатан плик);

1.11. Протоколи за маркиране на печата на СИК (Приложение № 80-ЕП);

1.12. Образци на декларациите (Приложение № 75-ЕП);

1.13. Образци на декларации (Приложение № 76-ЕП);

1.14. Копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали:

хартиени ленти за запечатване на избирателната кутия и кутията за отрязъците, два големи плика с надписи „Плик № 1-ЕП – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2-ЕП – Протоколи на СИК № …“, подпечатани с печата на общината.

ІІ. Във връзка с упълномощаването по т.1, възлага на членовете на РИК 07  да подпишат: Протоколи – Приложение № 77-ЕП, Приложение № 79-ЕП и Приложение № 82-ЕП за подвижна СИК.

ІІІ. Указва на определените членове на РИК - Габрово, че:

Фабричният номер на протокола за установяване на изборните резултати се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (приложения № 79-ЕП/№ 84-ЕП/№ 82-ЕП). Ако има разлика във фабричните номера на отделните листа на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протоколите.

Формулярът на протокола за установяване на изборните резултати се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер. Пликът се подпечатва и подписва от членовете на РИК преди поставяне в него на формуляра на протокола.

Печатът на СИК, съответно печатът на ПСИК, се предава в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК, длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на общината, и упълномощен член на РИК 07.

В протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (приложения № 79-ЕП/№ 82-ЕП и № 84-ЕП) в т. 4 на първата част „Кочан № …“ се попълват номерираните с арабски числа от 1 до …. кочани с бюлетини съобразно броя на кочаните за съответната секция, а във втората част (от №… до №…) се вписва първият и последният номер на бюлетините от съответния номер на кочана.

Решението да се обяви на таблото на РИК 07 и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 24.05.2019 в 16:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения