Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 55 - ЕП
Габрово, 23.05.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, регистрирала кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №187/23.05.2019г. във входящия регистър на РИК 07, подадено от ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, чрез упълномощен представител. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 2 лица в Публичния списък на упълномощените представители партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на упълномощени 2 представители.

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, РИК 07

Р Е Ш И:

ВПИСВА 2 представители на кандидатската листа на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”в публичните „Списъци на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

Решението да се обяви на таблото на РИК 07 и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:49 часа

Календар

Решения

  • № 69-ЕП / 07.06.2019

    относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

  • № 68-ЕП / 28.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

  • № 67-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения