Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 52-ЕП
Габрово, 23.05.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 170/23.05.2019г. на Добромир Проданов Проданов – преупълномощено лице, представляващо ПП „ГЕРБ”.

В жалба с вх. № 170/23.05.2019г. се сочи, че се обжалва пред РИК-Габрово незаконосъобразни действия на представители на КП " БСП за България" и ПП „ДПС”, които се изразявали в нарушение на чл.183, ал. 5 от ИК. На 22.05.2019г. около 17:00 часа срещу СОУ „Райчо Каролев”, т. нар „гъбка” между ул. „Орловска” и ул. „Любен Каравелов” на табло върху предизборните материали – плакати на ПП „ГЕРБ” нерегламентирано и в противоречие с разпоредбите на ИК са поставени агитационни материали на КП " БСП за България", с което са унищожени агитационните плакати на ПП „ГЕРБ”, което от своя страна представлявало нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК, В жалбата се иска се да се  състави АУАН на КП „БСП за България” и ПП „ДПС”, съгласно разпоредбите на ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, т.17 от ИК районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения при провеждане на предизборната кампания.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата, от резултатите на извършената служебна проверка, отразени в констативния протокол на работната група по жалбите и сигналите към РИК-Габрово и направения от работната група снимков материал, се установи следното:

На ул. „Орловска” срещу СОУ „Райчо Каролев” (№ 5 от Приложение 1 неразделна част от Заповед № 700 от 22.04.2019 на кмета на Община Габрово) вляво върху плакати на ПП „ГЕРБ” са залепени плакати на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, а вдясно върху плакати на ПП „ГЕРБ” са залепени такива на Коалиция от партии „БСП за България”.

В случая РИК 07 Габрово счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение поради следните съображения:

На първо място не е налице нарушение на ИК относно искането за премахване на агитационните материали, тъй като същите са поставени на определените от кмета на Община Габрово места.

На следващо място от изложеното в жалбата и последвалата проверка не може категорично да се установи лицето, поставило агитационните материали, а наказание за извършено нарушение не може да се налага на лице само въз основа на предположения, че именно това лице е нарушителят.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.17 от ИК, РИК - Габрово 

РЕШИ:

 1. Оставя без уважение Жалба с вх. № 170/23.05.2019г., депозирана от Добромир Проданов Проданов – преупълномощено лице, представляващо ПП „ГЕРБ”, като неоснователна и недоказана.
 2. Указва на ПП „ДПС” и КП „БСП за България” при провеждане на предизборната агитация да се въздържат от некоректни и нетолерантни действия по отношение на останалите политически субекти.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.    

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 23.05.2019 в 17:04 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения