Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 39 - ЕП
Габрово, 21.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК и назначаване на нови

Постъпили са предложения от КП”БСП За България” с Вх.№128/ 21.05.2019 г и с Вх.№132/21.05.2019 г, от ПП”ГЕРБ” с Вх.№137/21.05.2019 г, Вх.№130/21.05.2019 г. , Вх.№ 123/21.05.2019 г и от КП”Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и Атака” с Вх.№126/21.05.2019 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на община Габрово, община Севлиево и община Трявна. Към предложенията са приложени необходимия брой заявления за освобождаване от длъжност.

 С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК , РИК - Габрово

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500025

Илия Йонков Димов

Член

ГЕРБ

Габрово

070500065

Елена Ангелова Мавродиева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500072

Вероника Иванова Пройнова

Член

ГЕРБ

Габрово

070500072

Галина Николаева Дянкова-Кръстева

Секретар

ГЕРБ

Габрово

070500079

Ганка Иванова Ненова

Член

ГЕРБ

Габрово

070500079

Таня Цветанова Димитрова

Зам.председател

БСП

Габрово

070500079

Стефанка Тинчева Петрова

Член

БСП

Габрово

070500080

Наталия Кънчева Кънчева-Русчева

Член

БСП

Габрово

070500081

Румяна Койчева Кирова

Председател

БСП

Севлиево

072900021

Симеон Даниелов  Колев

Член

ГЕРБ

Севлиево

072900022

Силвия Пламенова Ангелова

Член

ГЕРБ

Севлиево

072900026

Ивайло Пенков Андреев

Секретар

ГЕРБ

Севлиево

072900028

Ирена Радославова Стефанова

Член

ГЕРБ

Севлиево

072900033

Светла Крумова Христова

Зам.председател

ГЕРБ

Севлиево

072900046

Цочо Недялков Христов

Секретар

ОП

Севлиево

072900067

Радка Йорданова Димова

Зам.председател

ОП

Трявна

073500004

Грета Емилова Горанова

Член

ББЦ

 2.Назначава на тяхно място членове на СИК както следва

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Габрово

070500025

Ермелина Костова Димитрова-Дамянова

Член

ГЕРБ

Габрово

070500065

Виолета Александрова Генчева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500072

Вероника Иванова Пройнова

Секретар

ГЕРБ

Габрово

070500072

Марияна Румянова Минчева

Член

ГЕРБ

Габрово

070500079

Румяна Койчева Кирова

Зам.председател

БСП

Габрово

070500079

Маргарита Димитрова Митева

Член

БСП

Габрово

070500079

Мадлен Аспарухова Панова

Член

ГЕРБ

Габрово

070500080

Павлина Крумова Йонкова

Член

БСП

Габрово

070500081

Таня Цветанова Димитрова

Председател

БСП

Севлиево

072900021

Александър Балев Иванов

Член

ГЕРБ

Севлиево

072900022

Цветомира Иванчева Гатева

Член

ГЕРБ

Севлиево

072900026

Николай Юриев Неделчев

Секретар

ГЕРБ

Севлиево

072900028

Пенка Детелинова Косева

Член

ГЕРБ

Севлиево

072900033

Нели Василева Тодорова

Зам.председател

ГЕРБ

Севлиево

072900046

Илиян Пенев Киселков

Секретар

ОП

Севлиево

072900067

Цветелина Огнянова Христова

Зам.председател

ОП

Трявна

073500004

Донка Ганчева Цанева

Член

ББЦ

 3.На новоназначените членове на СИК - изборен район 07 Габровски да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-ЕП (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 73, изречение първо от ИК, в тридневен срок  от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

                                                          

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 21.05.2019 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 69-ЕП / 07.06.2019

    относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

  • № 68-ЕП / 28.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

  • № 67-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения