Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 31 - ЕП
Габрово, 18.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК и назначаване на нови

Постъпили са предложения от ПП”ГЕРБ” с Вх.№98/18.05.2019, от ПП”ВОЛЯ” с Вх.№94/17.05.2019 г и Вх.№95/17.05.2019 г., от КП”БСП За България„ с Вх.№92/17.05.2019 г и Вх.№96/17.05.2019 г., от ПП „ДПС” с Вх.№ 99/18.05.2019 г. и от КП”Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и Атака” с Вх.№100/ 18.05.2019 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на община Габрово, община Севлиево и община Трявна. Към предложенията са приложени необходимия брой заявления за освобождаване от длъжност.

 С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК , РИК - Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Севлиево

72900025

Женя Димитрова Петкова

Член

ГЕРБ

Севлиево

72900030

Христо Георгиев Георгиев

Член

ГЕРБ

Севлиево

72900065

Даниела Росенова Николова

Член

ВОЛЯ

Трявна

73500001

Снежанка Савева Даскалова

Член

БСП

Трявна

73500008

Денка Цанева Якимова

Член

БСП

Трявна

73500012

Теодора Христова Денева

Член

БСП

Габрово

70500031

Мариета Дянкова Вълкова

Член

ВОЛЯ

Габрово

70500051

Маргарита Любомирова Ангелова

Член

ВОЛЯ

Габрово

70500035

Христо Стефанов Ангелов

Член

ВОЛЯ

Габрово

70500023

Светла Христова Лазарова

Председател

БСП

Габрово

70500024

Красимир Петров Григоров

Член

БСП

Габрово

70500029

Пламен Ивелинов Иванов

Член

ДПС

Габрово

070500049

Райничка Иванова Дечева

Член

ДПС

Габрово

070500057

Юмут Басри Сюлейман

Член

ДПС

Габрово

070500076

Йорданка Константинова Петрова

Председател

ДПС

Габрово

070500084

Христо Савчев Башев

Председател

ДПС

Габрово

070500089

Стоян Николов Караджов

Член

ДПС

Габрово

070500102

Ралица Павлова Иванова

Секретар

ДПС

Габрово

070500083

Нивянка Кънчева Ботева

Секретар

ОП

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

Община

СИК

Имена

Длъжност

Партия

Севлиево

72900025

Силвия Пламенова Матейчева - Колева

Член

ГЕРБ

Севлиево

72900030

Иван Бойков Ботев

Член

ГЕРБ

Севлиево

72900065

Боряна Иванова Тюфекчиян

Член

ВОЛЯ

Трявна

73500001

Славчо Колев Славчев

Член

БСП

Трявна

73500008

Надка Антонова Сърнева

Член

БСП

Трявна

73500012

Денка Цанева Якимова

Член

БСП

Габрово

70500031

Йордан Кръстев Иванов

Член

ВОЛЯ

Габрово

70500051

Христо Стефанов Ангелов

Член

ВОЛЯ

Габрово

70500035

Марияна Димитрова Иванова - Венкова

Член

ВОЛЯ

Габрово

70500023

Красимир Петров Григоров

Председател

БСП

Габрово

70500024

Светла Христова Лазарова

Член

БСП

Габрово

070500029

Окан Нуран Юсуф

Член

ДПС

Габрово

070500049

Цветанка Георгиева Василева

Член

ДПС

Габрово

070500057

Десислава Николаева Дончева

Член

ДПС

Габрово

070500076

Стоян Цонев Стоянов

Председател

ДПС

Габрово

070500084

Ива Михайлова Влашева

Председател

ДПС

Габрово

070500089

Павел Генов Рудевски

Член

ДПС

Габрово

070500102

Радка Христова Рудевска

Секретар

ДПС

Габрово

070500083

Цанка Цанкова Стефанова

Секретар

ОП

 

 1. На новоназначените членове на СИК - изборен район 07 Габровски да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-ЕП (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 73, изречение първо от ИК, в тридневен срок  от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

                                                          

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 18.05.2019 в 13:38 часа

Календар

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения