Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 19-ЕП
Габрово, 12.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и мерки, позволяващи им да се придвижват и да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за територията на Седми район - Габровски

На основание чл.10,  чл.72, ал.1,т.14 във връзка с чл.234  от Изборния кодекс, Решение №  173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК и във връзка с писма Вх. №47/10.05.2019г. от Кмета на община Трявна, Вх. . №47/10.05.2019г. от Кмета на община Севлиево, Вх. №. №49/10.05.2019г.. от Кмета на община Габрово и Вх. №. №51/11.05.2019г. от Кмета на община Дряново, РИК 07

Р Е Ш И:

I.ОПРЕДЕЛЯ секциите на територията на Район №07 - Габровски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж по общини , както следва:

ОБЩИНА ГАБРОВО

СЕКЦИЯ №070500004 - гр.Габрово, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.Венец 7 – 1 етаж, подход от ул.Венец

СЕКЦИЯ №070500024 - гр.Габрово, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69 – 1 етаж, подход от ул. Прохлада

СЕКЦИЯ №070500027 - гр.Габрово, Професионална техническа гимназия “Д-р Н. Василиади”,ул. “Брянска” 3 – 1 етаж, подход от бул. “Стефан Караджа”

СЕКЦИЯ №070500045 - гр.Габрово, НУ "Васил Левски", ул. Христо Смирненски 27 – 1 етаж, подход от ул.Хр.Смирненски

СЕКЦИЯ№070500078 - гр.Габрово, ОУ „Христо Ботев", бул. Столетов 42 – 1 етаж, подход от ул. Китка

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЕКЦИЯ №071200001 – гр.Дряново, ж.к. „Успех”, Дом на културата - 1 етаж

СЕКЦИЯ №071200010 – гр.Дряново, ул. „ Трети март”№23, ПГИ „Рачо Стоянов” – 1 етаж

II.ОБЯВЯВА следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 26.05.2019 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО - Адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3 на гише „Информация” в Центъра за информация и услуги на граждани на община Габрово или на тел.: 066/818 400.

Обслужването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Габрово.

ОБЩИНА ДРЯНОВО - Адрес: гр.Дряново, ул."Бачо Киро"№19, тел. 0676/72350 – Гичка Маринова /технически сътрудник на кмета на общината/ - от 20.05.2019г. /понеделник/ до 24.05.2019г. /петък/ от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел.път на адрес : [email protected]dryanovo@.bg.

На 26.05.2019г. от 07.00ч. до 13.00ч. – тел. 0676/72962, вътр. 116 – Център за услуги и информация на гражданите.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - Адрес: гр.Севлиево, Общинска администрация – Севлиево, пл.”Свобода” №1, служба ГРАО или на тел. 0675/396 114 – Александрина  Александрова /технически сътрудник на кмета на общината/ - от 20.05.2019г. /понеделник/ до 23.05.2019г. /четвъртък/ от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел.път на адрес : [email protected]. от 20.05.2019г. /понеделник/ до 26.05.2019г. /изборен ден/  - 13.00 ч.

На 26.05.2019г. от 07.00ч. до 13.00ч. – 0884 888 716 – Севина Драндарова, началник отдел „Транспорт и екология” .

ОБЩИНА ТРЯВНА - Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден в периода от 16.05.2019г. до 23.05.2019г. включително, от 08.30 ч. до 17.00ч. на място в Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/, гр.Трявна, ул."Индустриална"№1 и на телефони 0677 6-68-52, GSM: 0878627145 – Наталия Петрова.

На 26.05.2019г. избирателите могат да подават своите заявки на място в сградата на община Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№21 и на телефон /0677 6-20-29/.

Обслужването ще се извършва със специализиран автомобил на Център за социална рехабилитация и интеграция.

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

III. УКАЗВА на кметовете на общини:

1.Да предприемат мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите, в които се намират секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и запазване на поне едно парко-място за общината на 26.05.2019г.;

2.Да осигурят специализиран транспорт /поне едно МПС/ за превоз на избирателите, подали заявка за помощ в изборния ден;

3.Да изградят временни рампи от твърд материал към сградите, които нямат изградени трайни специализирани подходи;

4.Пред секциите по т.I се поставят табели, на които  се отбелязва и допълнителното им предназначение, съгласно т.ІІ-2 от Решение №  №  173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК.

5.Да поставят кабини за гласуване и преграда за гласуване в Секция 070500045, с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

Решението да се обяви на таблото на РИК 07 и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Решението да се оповести и чрез: публикации в местния печат и разпространяване на информацията чрез Радиата, които излъчват на територията на област Габрово.

                                                          

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 12.05.2019 в 13:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения