Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 16-ЕП
Габрово, 30.04.2019

ОТНОСНО: назначаване на членовете на СИК за община Дряново – 7 район – Габровски за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от Изборния кодекс, Кметът на община Дряново е депозирал пред РИК 07 писмо с писмените предложения за състав на СИК, заедно със списъци на резервни членове от упълномощените представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии,  в 44-то Народно събрание и от партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, взели участие в проведените консултации на 18.04.2019 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии в община Дряново - 7 район - Габровски за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. Преписката е заведена под № 25/25.04.2019 г. в регистъра на РИК 07. Към придружителното писмо са приложени:

1.Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;

2.Протокол от проведените консултации на 18.04.2019 г., подписан от  упълномощените представители на политическите партии и коалиции;

3.Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите или решенията за създаване на коалициите;

4.Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;

5.Копие от Поканите за участие в консултациите на кмета на община Дряново от 15.04.2019 г., с отразени дата, час и място на провеждане на консултациите;

7.Съобщение за провеждане на консултациите, обявено в интернет страницата на община Дряново на 15.04.2019 г.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Дряново са приключили без да е постигнато съгласие между участниците  относно разпределяне на ръководния състав на СИК на територията на община Дряново. Не е налице хипотезата на чл.92, ал.9 от ИК, поради което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на СИК.

РИК 07 установи, че със Заповед № №137/02.04.2019г., Кметът на община Дряново е образувал двадесет и четири избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е три секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена пред РИК - Габрово в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №11-ЕП/11.04.2019 г. , РИК 07 е определила общ брой членове  на СИК на територията на община Дряново -  171 души, разпределени в състав, както следва: - 2 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена, 14 СИК / всички включващи от 101 до 600 избиратели/ - по 7 члена  и 11 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените три СИК в лечебни заведения Със същото решение е извършено разпределение на членовете на СИК по партийно представителство – общ брой и секционно ръководство, включващо председател, зам.председател и секретар, както следва:

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

45

39

27

27

27

3

3

171

Членове

18

12

16

16

22

3

3

90

Секционно ръководство

27

27

11

11

5

 

 

81

Председател

9

9

3

4

2

 

 

27

Заместник председател

9

9

4

3

2

 

 

27

Секретар

9

9

4

4

1

 

 

27

 

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, т.4, чл.91, ал.12 от ИК, във връзка с Решение №150 - ЕП/ 11.04.2019г. на ЦИК  и съобразявайки се в максимална степен с направените писмени предложения за състав на СИК от участвалите в консултациите при кмета на община Дряново и примерното разпределение – приложение №1 към Протокола по т.2 от настоящото решение,  РИК 07

РЕШИ:  

1.Назначава секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. на територията на община Дряново - 7 район - Габровски, съгласно поименния списък, неразделна част от  това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Дряново да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-ЕП (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 73, изречение първо от ИК, в тридневен срок  от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 30.04.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения