Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 14-ЕП
Габрово, 25.04.2019

ОТНОСНО: назначаване на членовете на СИК за община Севлиево – 7 район – Габровски за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.9 от Изборния кодекс, Кметът на община Севлиево е депозирал пред РИК - Габрово  предложение за състав на СИК, заедно със списъци на резервните членове, представени от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание, взели участие в проведените консултации на 16.04.2019 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии в община Севлиево за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

 Преписката е заведена под № 22/24.04.2019 г. във входящия регистър на РИК – Габрово и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на община Севлиево, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;
 2. Списък на резервните членове със същото съдържание;
 3. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
 4. Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите;
 5. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;
 6. Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
 7. Протокол от консултациите , проведени на 16.04.2019 г.;
 8. Копие от съобщението за провеждане на консултациите.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Севлиево са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Севлиево.

Със Заповед № 0268/01.04.2019г, Кметът на община Севлиево е образувал шестдесет и осем избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е две секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им.Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №9-EП от 11.04.2019 г., РИК - Габрово е определила броя на членовете на  СИК на територията на община Севлиево за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г, с общ брой състав на СИК 514 души.както следва: 25 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена; 32 СИК / всички включващи до 600 избиратели/ - по 7 члена;  13 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения. Със същото решение е извършено разпределение на членовете на СИК по партийно представителство - общ брой и секционно ръководство, включващо председател, зам.председател и секретар, както следва:

 

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

154

130

70

70

70

10

10

514

Членове

84

60

43

40

57

10

10

304

Секционно ръководство

70

70

27

30

13

 

 

210

Председател

24

23

9

10

4

 

 

70

Заместник председател

23

23

9

10

5

 

 

70

Секретар

23

24

9

10

4

 

 

70

 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, Решение №150 - ЕП/ 11.04.2019г. на ЦИК и Предложение с Вх.№ 22/24.04.2019г.   на кмета на община Севлиево, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Назначава секционните избирателни комисии в община Севлиево за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г по предложение Вх.№ 22/24.04.2019г.  на кмета на община Севлиево, съгласно поименния списък – таблица 1, неразделна част от това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно таблица 2, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-ЕП (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 73, изречение първо от ИК, в тридневен срок  от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 25.04.2019 в 19:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения