Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 13-ЕП
Габрово, 25.04.2019

ОТНОСНО: назначаване на членовете на СИК за община Габрово – 7 район – Габровски за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

В законоустановения срок по чл.91, ал.7 от Изборния кодекс, Кметът на община Габрово е депозирал пред РИК 07 писмо с писмените предложения за състав на СИК, заедно със списъци на резервни членове от упълномощените представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии,  в 44-то Народно събрание и от партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, взели участие в проведените консултации на 17.04.2019 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии в община Габрово - 7 район - Габровски за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. Преписката е заведена под № 16/19.04.2019 г. в регистъра на РИК 07. Към придружителното писмо са приложени:

1.Писмени предложения от партиите и коалициите, представени при консултациите за съставите на СИК, както и списъци на резервните членове на СИК;

2.Протокол от проведените консултации на 17.04.2019 г., подписан от  упълномощените представители на политическите партии и коалиции;

3.Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите или решенията за създаване на коалициите;

4.Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на СИК;

5.Копие от Поканите за участие в консултациите на кмета на община Габрово от 12.04.2019 г., с отразени дата, час и място на провеждане на консултациите;

7.Съобщение за провеждане на консултациите, обявено в интернет страницата на община Габрово на 12.04.2019 г.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Габрово са приключили без да е постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Габрово. Не е налице хипотезата на чл.92, ал.9 от ИК. Постигнато е съгласие между всички участници: „Предложенията на политическите партии и коалиции да бъдат изпратени в РИК - Габрово за назначаване на СИК ", поради което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на СИК.

РИК 07 установи, че със Заповед № №557/03.04.2019г., Кметът на община Габрово е образувал сто и четиринадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., предвидил е две секции в лечебни заведения и една ПСИК, а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена пред РИК - Габрово в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение №8-ЕП/11.04.2019 г. , РИК 07 е определила общ брой членове  на СИК на територията на община Габрово -  894 души, разпределени в състав, както следва: - 56 СИК /всички включващи над 600 избиратели/- по 9 члена, 45 СИК / всички включващи от 101 до 600 избиратели/ - по 7 члена; 15 СИК /всички включващи до 100 избиратели / по 5 члена, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения. Със същото решение е извършено разпределение на членовете на СИК по партийно представителство - общ брой и секционно ръководство, включващо председател, зам.председател и секретар, както следва:

Партия/коалиция

ГЕРБ

БСП

ДПС

ОП

Воля

ББЦ

РБ

Общо

Общ брой членове СИК

279

235

116

116

116

16

16

894

Членове

163

119

71

67

94

16

16

546

Секционно ръководство

116

116

45

49

22

 

 

348

Председател

39

39

15

16

7

 

 

116

Заместник председател

38

39

15

17

7

 

 

116

Секретар

39

38

15

16

8

 

 

116

 

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, т.4, чл.91, ал.12 от ИК във връзка с Решение №150 - ЕП/ 11.04.2019г. на ЦИК  и съобразявайки се в максимална степен с направените писмени предложения за състав на СИК от участвалите в консултациите при кмета на община Габрово,  РИК 07

РЕШИ:  

1.Назначава секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. на територията на община Габрово - 7 район - Габровски, съгласно поименния списък, неразделна част от  това решение.

2.Утвърждава списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, неразделна част от това решение.

3.На назначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения по образец - Приложение №26-ЕП (чл. 72, ал.1, т. 4 от Изборния кодекс).

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 73, изречение първо от ИК, в тридневен срок  от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Иванка Иванова Баева

* Публикувано на 25.04.2019 в 19:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 69-ЕП / 07.06.2019

  относно: Молба с вх. № 221/07.06.2019г. на Илия Тодоров Бонев

 • № 68-ЕП / 28.05.2019

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 • № 67-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно разпечатване на разписки за въвеждане на числовите данни от протоколи на СИК в Седми район Габровски

всички решения