14.03.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 Г. В РИК – ГАБРОВО

Приемането на документите за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в РИК – Габрово,  се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., по реда на Решение № 1713 - НС от 28.02.2023 г. на ЦИК.

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции, се регистрират от РИК в срок до 17:00 ч. на 01.04.2023 г.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от РИК чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.
 2. Към заявлението на партията или коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от  изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Броят на предложените за регистрация застъпници не може да надвишава броя на избирателните секции в изборен район 07 – Габровски - 217.

Форма за регистриране на застъпници и заместващи застъпници

 1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. След извършване на проверка на лицата, дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 48-НС от изборните книжа) .
 3. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в изборен район 07 - Габровски.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01 април 2023 г.
 5. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 6. РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците за застъпници sheet 1 и за заместващи застъпници sheet2.

Списък Застъпници и заместващи застъпници

13.03.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 13.03.2023 г. от 17:00 часа

05.03.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 09.03.2023 г. от 12:00 часа

28.02.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 02.03.2023 г. от 17:00 часа

27.02.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 28.02.2023 г. от 17:00 часа

27.02.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 27.02.2023 г. от 17:00 часа

23.02.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 23.02.2023 г. от 17:00 часа.

20.02.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 20.02.2023 г. от 17:00 часа.

17.02.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РИК - ГАБРОВО

От 17.02.2023 г., 9.30 часа, РИК в Седми изборен район - Габровски започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Седми изборен район, насрочени за 02 април 2023 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 28.02.2023 г. включително (32 дни преди изборния ден) и се извършва по реда на Решение № 1651- НС/14.02.2023 г. на ЦИК.

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС) се прилагат:

 • заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС);
 • пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
 • предложението, следва да се представи и на технически носител в Excel формат.

Към предложението (Приложение №60-НСот инициативен комитет за регистрация на независим кандидат се прилагат:

 • списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС).Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител (Приложение №1), определен с Решение № 1593-НС/06.02.2023 г.
 • заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

15.02.2023

Съобщение

Заседание на РИК 07 Габровски е насрочено за 15.02.2023 г. от 17:00 часа.

14.02.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК - ГАБРОВО

От 13.02.2023 г. - 9.30 часа, РИК в Седми изборен район - Габровски, започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 20.02.2023 г. и се извършва по реда на Решение № 1600 - НС/07.02.2023г. на ЦИК.

За участие в изборите инициативните комитети внасят безлихвен депозит  в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

10.02.2023

Съобщение

Председателят на РИК 07, свиква първо заседание на комисията на 11.02.2023г. от 10.30 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 103-НС / 04.04.2023

  относно: Постановление за отказ от образуване на наказателно производство с вх. № 243/04.04.2023 г.

 • № 102-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр. Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 101-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07006002 и издаване на нова за СИК 0705000112

всички решения