26.10.2021

ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

За град Севлиево – за периода 27. 10. 2021 г. - 12. 11. 2021 г. /без събота и неделя/,

 1. 30 ч.  - 16.30 ч. – централен вход /фоайе/на Община Севлиево

За селата: за периода 28. 10. 2021 г. - 12. 11. 2021 г. /без събота и неделя/

От 9. 00 ч.  – 12. 00 ч. – пред кметствата /при лоши метеорологични условия – в клубовете по места/

с. Крушево  - 28. 10. 2021 г.

с. Добромирка  - 29. 10 .2021 г.

с. Сенник  - 01. 11. 2021г.

с. Градница - 02. 11. 2021г.

с. Душево - 03. 11. 2021г.   

с. Шумата - 04. 11.2021г.    

с. Батошево-  05. 11. 2021г.

с. Горна  Росица - 08. 11 2021г.

с. Ряховците - 09.11.2021г.

с. Петко Славейков - 10.11.201г.

с. Кормянско  - 11.11.2021г.

с. Крамолин – 12.11.2021г. -  9. 30ч. – 12. 00ч.

Забележка: При наличие на интерес от гласоподавателите демонстрационната машина ще остане до по – късен час в рамките на деня.

26.10.2021

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ДАТА

СМГУ – 1

гр.Габрово

СМГУ – 2

 гр.Габрово и нас. места общ.Габрово, в които се гласува със СМГУ

27.10.2021г.

сряда

 

Пл.Възраждане №5 – пред входа на Административната сграда /Областна администрация/

11.00ч.–13.00ч.

пред Пощенски клон -

Кв. Трендафил

11.00ч.-13.00ч.

28.10.2021г.

четвъртък

 

Пл.Възраждане №5 – пред входа на Административната сграда /Областна администрация/

11.00ч.–13.00ч.

Ул.Радецка

пред Ваксинационен пункт

11.00ч.-13.00ч.

29.10.2021г.

петък

 

Пл.Възраждане №3 – пред входа на Административната сграда

/Община Габрово/

11.00ч.–13.00ч.

пред СОУ“Христо Ботев“

13.00ч.-15.00ч.

 

30.10.2021г.

събота

 

Пл.Възраждане №3,

 западно крило , ет.1 - Офис РИК – Габрово

10.00ч.- 16.00ч.

Пазар „Шивара“

11.00ч.-13.00ч.

 

31.10.2021г.

неделя

 

Пл.Възраждане №3,

 западно крило , ет.1 - Офис РИК – Габрово

10.00ч.- 16.00ч.

Кв.Етъра

Пред магазин за хранителни стоки “РОРА”

 13.00ч.-15.00ч.

01.11.2021г.

понеделник

 

Пл.Възраждане №5 – пред входа на Административната сграда /Областна администрация/

11.00ч.–13.00ч.

Кв.Недевци – пред Сградата на Читалището

15.00ч. 17.00ч.

кв.Смирненски – пред Пощенски клон

13.00ч. - 15.00ч.

02.11.2021г.

вторник

 

Пл.Възраждане №5 – пред входа на Административната сграда /Областна администрация/

11.00ч.–13.00ч.

ул. Алеко Константинов №65

Пред Сградата на Информационно обслужване – Клон Габрово

11.00ч.-13.00ч.

03.11.2021г.

сряда

 

Пл.Възраждане №5 – пред входа на Административната сграда /Областна администрация/

11.00ч.–13.00ч.

ул. Хаджи Димитър №4

Пред сградата на Ректорат на  ТУ - Габрово

11.00ч.-13.00ч.

04.11.2021г.

четвъртък

 

Пл.Възраждане №3 – пред входа на Административната сграда

/Община Габрово/

11.00ч.–13.00ч.

Ул.Радецка

пред Ваксинационен пункт

11.00ч.-13.00ч.

05.11.2021г.

петък

 

Пл.Възраждане №3 – пред входа на Административната сграда

/Община Габрово/

11.00ч.–13.00ч.

Автогара

15.00ч. -17.00ч.

06.11.2021г.

събота

 

Пл.Възраждане №3,

 западно крило , ет.1 - Офис РИК – Габрово

10.00ч.- 16.00ч.

Пазар

ЦГЧ

11.00ч.-13.00ч.

07.11.2021г.

неделя

 

Пл.Възраждане №3,

 западно крило , ет.1 - Офис РИК – Габрово

10.00ч.- 16.00ч.

Ул.Радецка

пред Ваксинационен пункт

С.Поповци

11.00ч.-13.00ч.

08.11.2021г.

Понеделник

 

Пред Централна поща

11.00ч.-13.00ч.

Бул. Могильов 47

Пред вход на Терра Мол

11.00ч.-13.00ч.

09.11.2021г.

вторник

Поща - Бичкиня

11.00ч.-13.00ч.

Пред Зала „Възраждане“

15.00ч.-17.00ч.

С.Яворец

10.00ч.-12.00ч.

10.11.2021г.

сряда

Пред Зала „Възраждане“

15.00ч.-17.00ч.

Пред Пощенски клон - Колелото

11.00ч.-13.00ч.

11.11.2021г.

четвъртък

Пред Зала „Възраждане“

15.00ч.-17.00ч.

Пред Спортна зала

11.00ч.-13.00ч.

12.11.2021г.

петък

Пред Зала „Възраждане“

15.00ч.-17.00ч.

Бул. Трети март 53

Пред сградата на ОП Благоустрояване

11.00ч.-13.00ч.

13.11.2021г.

събота

 

Пл.Възраждане №3,

 западно крило , ет.1 - Офис РИК – Габрово

10.00ч.- 16.00ч.

Пл.Възраждане №3,

 западно крило , ет.1 - Офис РИК – Габрово

10.00ч.- 16.00ч.

 

 

25.10.2021

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово е насрочено на 25.10.2021г., от 17:00 часа.

20.10.2021

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ В СЕДМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ

РИК в Седми изборен район – Габровски обявява, че в 157 Секционни избирателни комисии на територията на изборния район,  ще се проведе машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Списък секции с машинно гласуване.

В СЕДЕМ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО И В ЧЕТИРИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЩЕ СЕ ГЛАСУВА С ДВЕ МАШИНИ. Проверете ТУК.

 

19.10.2021

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово е насрочено на 19.10.2021г., от 12.30 часа.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово е насрочено на 11.10.2021г., от 17.00 часа.

07.10.2021

Съобщение

Заседание на РИК Габрово е насрочено за 07.10.2021 г. от 17:00 часа

01.10.2021

Съобщение

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за президент и вицепрезидент и  народни представители на 14.11.2021 г., кметът на съответната община, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL:

Образец на таблицата

01.10.2021

Съобщение

При подаване на писмените предложения за назначаване съставите на СИК, за участие в изборите за президент и вицепрезидент и  народни представители на 14.11.2021 г., кметът на съответната община, следва да представи данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL:

Образец на таблицата

01.10.2021

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово е насрочено на 01.10.2021г., от 17.00 часа.

27.09.2021

Регистрация на кандидати за народни представители в РИК - Габрово

От 27.09.2021 г., РИК в Седми изборен район - Габровски започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Седми изборен район, насрочени за 14 ноември 2021 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 12.10.2021 г. (32 дни преди изборния ден) и се извършва по реда на Решение № 579-НС/23.09.2021г. на ЦИК.

27.09.2021

Регистрация на инициативни комитети в РИК - Габрово

От 27.09.2021 г., РИК в Седми изборен район - Габровски започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 04.10.2021 г. и се извършва по реда на Решение № 571-НС/21.09.2021г на ЦИК.

За участие в изборите инициативните комитети внасят безлихвен депозит  в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

25.09.2021

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово е насрочено на 28.09.2021г., от 17.00 часа.

25.09.2021

Съобщение

На основание чл.70, ал.1 от Изборния кодекс, Председателят на Районна избирателна комисия в Седми изборен район - Габровски, свиква първото заседание на комисията, което ще се проведе на 25.09.2021г., от 10.30 часа, в Заседателната зала на РИК, находяща се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 123-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 7 с вх. № 318/21.11.2021 г., подписана от Мирослава Симеонова, упълномощен представител на ИК Атанас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, депозирана в РИК Габрово по имейл

 • № 122-ПВР / 21.11.2021

  относно: Жалба № 6 с вх. № 317/21.11.2021 г., от госпожа Станка Йорданова Попова от гр. Габрово, депозирана в РИК чрез ел. поща от ЦИК, препратена по компетентност.

 • № 121-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нови

всички решения