Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Габрово, 01.04.2023

ОТНОСНО: Заличаване на лице от списъка на упълномощените представители на коалиция БСП за България в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.в Седми изборен район - Габровски.

Постъпило е заявление с Вх.№ 234/01.04.2023 г. от Ренета Иванова Братованова – Иванова- упълномощен представител на коалиция БСП за България за заличаването й от Списъка на упълномощените представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в Седми изборен район – Габровски.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение № 1723 - НС от 02.03.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка, РИК - Габрово

 

РЕШИ:

Заличава като упълномощен представител в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в Списъка на упълномощените представители на КП „БСП за България” – Ренета Иванова Братованова – Иванова с пълномощно №49/29.03.2023г.

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Борислав Илиев Гьопсалиев

* Публикувано на 01.04.2023 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 103-НС / 04.04.2023

    относно: Постановление за отказ от образуване на наказателно производство с вх. № 243/04.04.2023 г.

  • № 102-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр. Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 101-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07006002 и издаване на нова за СИК 0705000112

всички решения