28.06.2021

ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В СЕДМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ

РИК – Габрово обявява, че на територията на МИР 07 са образувани ТРИ Подвижни избирателни секции за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, както следва:

ЗА ОБЩИНА ГАБРОВО

070500117 – служебен адрес: гр.Габрово пл.Възраждане №3, стая 118, с обхват територията на община Габрово.

ЗА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

072900070 – служебен адрес: гр.Севлиево, пл.Свобода №1, с обхват територията на община Севлиево;

072900071– служебен адрес: гр.Севлиево, пл.Свобода №1, с обхват територията на община Севлиево.

 

28.06.2021

Съобщение

РИК 07 обявява следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването от Седми изборен  район – Габровски, могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 11.07.2021 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО - Заявки за превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. се приемат на телефон 066/818 400 или на гише „Информация“ в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Габрово, пл.”Възраждане” №3. Превозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.

ОБЩИНА ДРЯНОВО - Адрес: гр.Дряново, Общинска администрация, ул."Бачо Киро"№19, тел. 0676/72350 – Гичка Маринова (технически сътрудник на кмета на общината) - от 05.07.2021г. до 09.07.2021г. от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по ел. път на адрес: [email protected]

На 11.07.2021г. (в изборния ден) от 07.00ч. до 13.00 ч. – тел. 0676/72962, вътр. 116 –  Център за услуги и информация на гражданите.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - Адрес за заявки на място: гр.Севлиево, Общинска администрация, пл. „Свобода” № 1, Център за административно обслужване, от 8,30 ч. до 17,00 ч. от 5 юли 2021 г. (понеделник) до 9 юли 2021 г. (петък).

Телефон за заявки: 0675/396 114, технически сътрудник на кмета на Община Севлиево, от 8,30 ч. до 17,00 ч. от  5 юли 2021 г. (понеделник) до 9 юли 2021 г. (петък).

Електронна поща за заявки: [email protected]  от 5 юли 2021 г. (понеделник) до 10 юли 2021 г. (събота).

Заявки в изборния ден, 11 юли 2021 г., се приемат от 07,00 ч. до 13,00 ч. на телефон 0884888716, Севина Минкова, началник отдел „Транспорт и екология“.

ОБЩИНА ТРЯВНА - Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден в периода от 05.07.2021г. до 09.07.2021г. включително, от 08.30 ч. до 17.00ч. на място в офиса на диспечер по проект „Грижа в дома” – КЗ, гр.Трявна, ул."Бенковски"№31 и на телефони 0677 6-68-52, GSM: 0879669506 – Албена Стефанова.

На 10.07.2021г. и в деня на изборите, избирателите могат да подават заявки на място в сградата на община Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№21 и на телефон 0677 6-20-29.

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка. 

25.06.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 25.06.2021 г. от 17:00 часа.

22.06.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 22.06.2021 г. от 17:00 часа.

18.06.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 18.06.2021 г. от 17:15 часа.

10.06.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 10.06.2021 г. от 17:00 часа.

07.06.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 07.06.2021 г. от 17:00 часа.

04.06.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 04.06.2021 г. от 17:00 часа.

27.05.2021

документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Седми изборен район

РИК 07- Габровски започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Седми изборен район, насрочени за 11 юли 2021 г. от 27.05.2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 08.06.2021 г. (32 дни преди изборния ден) и се извършва по реда на Решение № 118-НС/25.05.2021г. на ЦИК.

26.05.2021

Съобщение

РИК 07- Габровски започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Седми изборен район, насрочени за 11 юли 2021 г. от 23.05.2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 31.05.2021 г. и се извършва по реда на Решение №110-НС/24.05.2021г.  на ЦИК.

За участие в изборите инициативните комитети внасят безлихвен депозит /чл.129, ал.1, т.2 от ИК/ в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03 BIC: BNBGBGSD

26.05.2021

Съобщение

Заседание на РИК 07 - Габровски е насрочено за 26.05.2021 г. от 17:00 часа

21.05.2021

Съобщение

На основание чл.70, ал.1 от Изборния кодекс, Председателят на Районна избирателна комисия в Седми изборен район - Габровски, свиква първото заседание на комисията, което ще се проведе на 22.05.2021г., от 10.30 часа, в Заседателната зала на РИК, находяща се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, ет.1

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения