Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
070500001гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500002гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500003гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500004гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500005гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500006гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500007гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500008гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500009гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500010гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500011гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500012гр.ГабровоСУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ.ТРЕНДАФИЛ, УЛ. "ВЕНЕЦ" №7
070500013гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500014гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500015гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500016гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500017гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500018гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500019гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500020гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500021гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500022гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500023гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500024гр.ГабровоОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", БУЛ."МОГИЛЬОВ" №69
070500025гр.ГабровоПТГ "Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ", УЛ. "БРЯНСКА" №3
070500026гр.ГабровоПТГ "Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ", УЛ. "БРЯНСКА" №3
070500028гр.ГабровоТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-РЕКТОРАТ, УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" 4
070500029гр.ГабровоТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-РЕКТОРАТ, УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" 4
070500030гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500031гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500032гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500033гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500034гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500035гр.ГабровоБИВША ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, УЛ. "РАВНЕЦ"№1
070500036гр.ГабровоБИВША ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, УЛ. "РАВНЕЦ"№1
070500037гр.ГабровоБИВША ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, УЛ. "РАВНЕЦ"№1
070500038гр.ГабровоБИВША ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, УЛ. "РАВНЕЦ"№1
070500039гр.ГабровоБИВША ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, УЛ. "РАВНЕЦ"№1
070500040гр.ГабровоНУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №27
070500041гр.ГабровоНУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №27
070500042гр.ГабровоНУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №27
070500043гр.ГабровоНУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №27
070500044гр.ГабровоНУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №27
070500045гр.ГабровоПТГ "Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ", УЛ. "БРЯНСКА" №3
070500046гр.ГабровоПТГ "Д-Р Н. ВАСИЛИАДИ", УЛ. "БРЯНСКА" №3
070500047гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500048гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500049гр.ГабровоСПОРТНО ХАЛЕ-СТАДИОН "ХР. БОТЕВ", БУЛ. "АПРИЛОВ"
070500050гр.ГабровоОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" №54
070500051гр.ГабровоОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" №54
070500052гр.ГабровоАДМ. СГРАДА НА "ВИК" ООД, БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №6
070500053гр.ГабровоАДМ. СГРАДА НА ОП"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ", БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №53
070500054гр.ГабровоАДМ. СГРАДА НА ОП"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ", БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №53
070500055гр.ГабровоБИВШЕ ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БУЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №19
070500056гр.ГабровоБИВШЕ ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БУЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №19
070500057гр.ГабровоЧИТАЛИЩЕ, КВ.НЕДЕВЦИ, УЛ. "МАЗАЛАТ" №64
070500058гр.ГабровоНУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №27
070500059гр.ГабровоСУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №48
070500060гр.ГабровоСУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №48
070500061гр.ГабровоСУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №48
070500062гр.ГабровоСУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №48
070500063гр.ГабровоСУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №48
070500064гр.ГабровоСУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №48
070500065гр.ГабровоОУ "РАН БОСИЛЕК", УЛ. "ОРЛОВО ГНЯЗДО" №12
070500066гр.ГабровоНАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "АПРИЛОВСКА" №15
070500067гр.ГабровоОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №17
070500068гр.ГабровоОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №17
070500069гр.ГабровоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, УЛ. "БЕНКОВСКА" №18
070500070гр.ГабровоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, УЛ. "БЕНКОВСКА" №18
070500071гр.ГабровоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, УЛ. "БЕНКОВСКА" №18
070500072гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500073гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500074гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500075гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500076гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500077гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500078гр.ГабровоОУ "ХРИСТО БОТЕВ", БУЛ. "СТОЛЕТОВ" №42
070500079гр.ГабровоЧИТАЛИЩЕ, КВ. ЛЮБОВО, УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ" №8
070500080гр. Габрово,Кв. ЕтъраХОТЕЛ "СТРАНОПРИЕМНИЦА"-РЕМО "ЕТЪР", УЛ. "ГЕН. ДЕРОЖИНСКИ" №144
070500081гр.ГабровоЧИТАЛИЩЕ, КВ. НОВА МАХАЛА, ПЛ. "ДОБРИ ПЕНЧЕВ" №8
070500097с.ПоповциЧИТАЛИЩЕ, С. ПОПОВЦИ
070500106с.ЯворецЧИТАЛИЩЕ, С. ЯВОРЕЦ, ПЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №3
071200001гр.ДряновоДОМ НА КУЛТУРАТА, Ж.К. "УСПЕХ", I ЕТАЖ
071200002гр.ДряновоОБЩИНСКИ КЛУБ, БЛ."БОР", УЛ. "ШИПКА" №172
071200003гр.ДряновоСПОРТНА ЗАЛА, УЛ. "ПОП ХАРИТОН" №1
071200004гр.ДряновоСУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ", І ЕТАЖ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 16
071200005гр.ДряновоСУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ", І ЕТАЖ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 16
071200006гр.ДряновоСУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ", І ЕТАЖ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 16
071200007гр.ДряновоСУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ", І ЕТАЖ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 16
071200008гр.ДряновоПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"-ІІ ЕТАЖ, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" 23
071200009гр.ДряновоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ШИПКА" 106
071200010гр.ДряновоПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"-І ЕТАЖ, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" 23
071200011гр.ДряновоПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"-І ЕТАЖ, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" 23
071200012гр.ДряновоКЛУБ, УЛ."МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ" №34 А
071200013гр.ДряновоДОМ НА КУЛТУРАТА, Ж.К. "УСПЕХ", ІІ ЕТАЖ
071200014с.Царева ливадаНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪРБАН ГЕНЧЕВ-1924", УЛ. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 15
072900001гр.СевлиевоУЛ."ГОЧО МОСКОВ" №48, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900002гр.СевлиевоУЛ."ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ" №14, I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", I ЕТАЖ
072900003гр.СевлиевоУЛ."ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ" №14, I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", I ЕТАЖ
072900004гр.СевлиевоУЛ."ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ" №14, I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", I ЕТАЖ
072900005гр.СевлиевоУЛ. "СВ.КНЯЗ БОРИС І" №20, ДОМ НА КУЛТУРАТА "МАРА БЕЛЧЕВА", ФОАЙЕ
072900006гр.СевлиевоУЛ. "СВ.КНЯЗ БОРИС І" №20, ДОМ НА КУЛТУРАТА "МАРА БЕЛЧЕВА", ФОАЙЕ
072900007гр.СевлиевоУЛ. "СВЕТЛИНА" №40, ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ
072900008гр.СевлиевоУЛ. "СВЕТЛИНА" №40, ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ
072900009гр.СевлиевоУЛ. "ИВАН К. УСТАБАШИЕВ" №12, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
072900010гр.СевлиевоУЛ. "СТЕФАН ПЕШЕВ" №50А, СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ (СБА)
072900011гр.СевлиевоУЛ. "СТЕФАН ПЕШЕВ" №147, МБАЛ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД-I-ВИ ЕТАЖ
072900012гр.СевлиевоУЛ. "СТЕФАН ПЕШЕВ" №147, МБАЛ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД-I-ВИ ЕТАЖ
072900013гр.СевлиевоУЛ."СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6 (БИВШЕ НУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
072900014гр.СевлиевоУЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №16, КЛУБ НА ИНВАЛИДА
072900015гр.СевлиевоУЛ. "ГЛАДСТОН" №22, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-I-ВИ ЕТАЖ
072900016гр.СевлиевоУЛ. "РОСИЦА" №16, ІІ ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ"-I-ВИ ЕТАЖ
072900017гр.СевлиевоУЛ. "НЕНКО ИЛИЕВ" №3, ПГМЕТ "ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ"
072900018гр.СевлиевоУЛ. "НЕНКО ИЛИЕВ" №3, ПГМЕТ "ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ"
072900019гр.СевлиевоУЛ. "НЕНКО ИЛИЕВ" №3, ПГМЕТ "ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ"
072900020гр.СевлиевоУЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №92, ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"
072900021гр.СевлиевоУЛ. "РОСИЦА" №16, ІІ ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ"-I-ВИ ЕТАЖ
072900022гр.СевлиевоУЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА" №32, БЛОК "СЛЪНЧЕВ ДОМ", КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900023гр.СевлиевоУЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №92, ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"
072900024гр.СевлиевоУЛ. "РОСИЦА" №16, II ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ"-I-ВИ ЕТАЖ
072900025гр.СевлиевоУЛ. "ВИДИМА" №33, ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
072900026гр.СевлиевоУЛ. "МАРА ГИДИК" №17, БИВШЕ АБАДЖИЙСКО УЧИЛИЩЕ
072900027гр.СевлиевоУЛ. "РОСИЦА" №16, II ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ"-I-ВИ ЕТАЖ
072900028гр.СевлиевоЖ.К. "МИТКО ПАЛАУЗОВ", БЛОК №21, ПАРТЕР
072900029гр.СевлиевоЖ.К. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" БЛОК №27, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900030гр.СевлиевоЖ.К. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" БЛОК №26, ПАРТЕР
072900032с.БатошевоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900037с.Горна РосицаУЛ. "ИВАН ГИЧЕВ"№57, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900038с.ГрадницаУЛ. "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" №1, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
072900039с.ГрадницаУЛ. "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" №1, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
072900041с.ДобромиркаУЛ. "ВИТОША" №40, НЧ "ПЕНЬО ПЕНЕВ-1895"
072900042с.ДушевоПЛ."ХРИСТО БОТЕВ " №1, САЛОНА НА КМЕТСТВОТО
072900043с.ДушевоПЛ."ХРИСТО БОТЕВ " №1, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900046с.КормянскоУЛ."ВТОРА" №10, РИТУАЛНА ЗАЛА
072900047с.КрамолинУЛ."ЕДЕЛВАЙС" №1, САЛОН НА КМЕТСТВОТО
072900048с.КрушевоУЛ."БАЛВАНСКА БИТКА" №2, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900054с.Петко СлавейковУЛ."СВОБОДА" №34, ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" I ЕТАЖ
072900055с.Петко СлавейковУЛ."СВОБОДА" №34, ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" I ЕТАЖ
072900056с.РяховцитеПЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №2, НЧ "ПРОБУДА-1907" I ЕТАЖ, РИТУАЛНА ЗАЛА
072900057с.РяховцитеПЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №1, СГРАДА НА КМЕТСТВОТО (КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА)
072900061с.СенникУЛ."МАРИН ПОПОВ" №55, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
072900067с.ШуматаУЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №47, ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-I ЕТАЖ
073500001гр.ТрявнаМЕД. ЦЕНТЪР В МБАЛ "Д-Р ТЕОДОСИЙ ВИТАНОВ"-УЛ. "ЛЯСКОВ ДЯЛ" №1
073500002гр.ТрявнаСУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №19
073500003гр.ТрявнаСУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №19
073500004гр.ТрявнаКЛУБ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ "ЯВОР", УЛ. "АСЕНЕВЦИ" №1
073500005гр.ТрявнаНГПИ "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА", УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №150
073500006гр.ТрявнаДГ"СВЕТЛИНА", УЛ. "ВАСИЛ АПРИЛОВ" №1
073500007гр.ТрявнаМАГАЗИН, УЛ."БАБА ТОНКА" №6А
073500008гр.ТрявнаВИК, УЛ."УКРАЙНА" №49
073500009гр.ТрявнаОУ "ПРОФ.П.РАЙКОВ", УЛ. "БОЙЧО ВОЙВОДА" №1
073500010гр.ТрявнаОУ "ПРОФ.П.РАЙКОВ", УЛ. "БОЙЧО ВОЙВОДА" №1
073500011гр.ПлачковциСГРАДАТА НА МАГАЗИН НА ПК "ЕДИНСТВО", УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №1
073500012гр.ПлачковциОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ДЯСНО КРИЛО, УЛ. "БУЗЛУДЖА" №12
073500013гр.ПлачковциОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ЛЯВО КРИЛО, УЛ. "БУЗЛУДЖА" №12
073500018гр.ТрявнаКМЕТСТВОТО С.БАНГЕЙЦИ-ГР. ТРЯВНА, УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №36
073500019гр.ТрявнаНГПИ "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА", УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №150

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 157-НС / 07.04.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово предаване за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за за народни представители на 04 април 2021 г.

 • № 156-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане и проверка на протоколи на СИК 072900043, СИК 072900046 и СИК 073500013

 • № 155-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07009015 и издаване на нова за СИК 0705000457

всички решения