Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Габрово, 22.02.2021

ОТНОСНО: Създаване на работни групи към РИК в Седми изборен район Габровски

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, РИК 

 РЕШИ:

1.Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по състава, дейността, методическите указания и обучението  на СИК  в състав:

Мирослава Стефанова Иванова, Соня Борисова Семова, Юлия Петрова Ненова, Нивянка Кънчева Ботева, Маргарита Любомирова Ангелова (при обученията и всички членове на РИК - юристи).

1.2. Работна група по регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в състав:

Мария Николаева Недева, Еленка Колева Стефанова, Даниела Радославова Райкова.

1.3. Работна група по регистрация на застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети и анкетьори на социологически агенции в състав:

Юли Божидаров Енчев, Цвета Ангелова Тодорова – Стойчева, Маруся Красимирова Минчева и Христо Савчев Башев.

1.4. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Евгени Василев Попов, Иван Никифоров Цонков, Христина Христова Петкова. (при съставяне на констативни протоколи – готовност от всички членове на РИК)

  1. В работните групи могат да участват и други членове на РИК - Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Еленка Колева Стефанова

* Публикувано на 22.02.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 157-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово предаване за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 156-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане и проверка на протоколи на СИК 072900043, СИК 072900046 и СИК 073500013

  • № 155-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07009015 и издаване на нова за СИК 0705000457

всички решения