Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 12-НС
Габрово, 22.02.2021

ОТНОСНО: Приемане на Политика на РИК в Седми изборен район Габровски за защита на личните данни

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, РИК 

 РЕШИ:

Приема Политика на Районна избирателна комисия в Седми изборен район Габровски за защита на личните данни съгласно приложение, представляващо неразделна част от това решение.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Еленка Колева Стефанова

* Публикувано на 22.02.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 157-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово предаване за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 156-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане и проверка на протоколи на СИК 072900043, СИК 072900046 и СИК 073500013

  • № 155-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка №07009015 и издаване на нова за СИК 0705000457

всички решения