Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Габрово, 24.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Дряново и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП РБ с Вх.№200/24.03.2017г., от ПП ГЕРБ с ВХ.№194/24.03.2017 г и от ПП Атака с Вх.№190/24.03.2017 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Дряново. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 предложение трето от ИК и чл.51 ал.2 т.5, РИК  Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

071200002

Мария Стефанова Стойчева

Член

ГЕРБ

071200015

Ивайло Иванов Михов

Член

Атака

071200019

Минчо Георгиев Минков

Секретар

РБ

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

071200002

Стефка Стефанова Георгиева

Член

ГЕРБ

071200015

Пенчо Колев Бакалов

Член

Атака

071200019

Стефан Димитров Джагаров

Секретар

РБ

 

 1. На новоназначените членове на СИК - община Дряново да се издадат удостоверения.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК и да се изпрати на кмета на община Дряново  за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:37 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения