Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Габрово, 24.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Габрово и назначаване на нови

Постъпили са заявления от ПП ДПС с Вх.№193/24.03.2017, от KП БСП с Вх.№195/24.03.2017 г и ПП Атака с Вх.№204/24.03.2017 г, подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Габрово. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК , РИК  Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500025

Инна Фьодорова Леонтиева

Член

БСП

070500025

Пенка Иванова Тотева

Секретар

БСП

070500075

Николай Рачев Колев

Член

Атака

070500100

Венелина Димитрова Петкова

Член

ДПС

070500102

Даниела Райкова Маринова

Член

ДПС

070500108

Радка Стефанова Иванова

Член

ДПС

070500109

Милка Борисова Иванова

Секретар

БСП

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500025

Инна Фьодорова Леонтиева

Секретар

БСП

070500025

Пенка Иванова Тотева

Член

БСП

070500075

Красимир Илиев Вангелов

Член

Атака

070500100

Мария Христова Петрова

Член

ДПС

070500102

Ралица Павлова Иванова

Член

ДПС

070500108

Мая Георгиева Ряхова

Член

ДПС

070500109

Габриела Иванова Камбурова

Секретар

БСП

 

 1. На новоназначените членове на СИК - община Габрово да се издадат удостоверения

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК и да се изпрати на кмета на община Габрово  за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:36 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения