Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС
Габрово, 24.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

Постъпили са заявления от КП БСП с Вх.№196/24.03.2017г, от ПП ДПС с Вх.№192/24.03.2017 г. и от КП ББЦ с Вх.№203/14.03.2017 г подадени от упълномощени лица, за извършване на промени в поименния състав на СИК на територията на  община Севлиево. Към заявленията са приложени необходимия брой молби за освобождаване от длъжност.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК , РИК  Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900003

Валя Новкова Петкова

Член

БСП

072900005

Лена Цветанова Лалева

Председател

ДПС

072900013

Теодора Тихомирова Гечева

Член

ББЦ

072900016

Иваничка Петрова Христова

Член

ББЦ

072900019

Габриела Христофорова Христова

Член

ББЦ

072900025

Надежда Стефанова Линкова

Член

ББЦ

072900050

Ваня Николаева Димитрова

Член

ББЦ

072900052

Тодор Иванов Тодоров

Председател

БСП

072900059

Юлия Петкова Томова

Член

ББЦ

072900063

Даниела Иванова Петрова

Секретар

ББЦ

072900071

Соня Иванова Христова

Член

ДПС

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900003

Ценка Лалева Хитова

Член

БСП

072900005

Пенко Кирилов Пенев

Председател

ДПС

072900013

Надка Маринова Христова

Член

ББЦ

072900016

Анелия Трифонова Георгиева

Член

ББЦ

072900019

Велизар Николов Дочев

Член

ББЦ

072900025

Валентина Любенова Генева

Член

ББЦ

072900050

Ивайло Тошков Илиев

Член

ББЦ

072900052

Анета Георгиева Джамбазова

Председател

БСП

072900059

Невена Маринова Барова

Член

ББЦ

072900063

Стефка Василева Колева

Секретар

ББЦ

072900071

Красимира Георгиева Христова

Член

ДПС

 

 1. На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово, да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК и да се изпрати на кмета на община Севлиево  за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 24.03.2017 в 19:35 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения