Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Габрово, 26.03.2017

ОТНОСНО: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500088

При проверка на протокол на СИК 070500088 с фабр. № 4070307 и въвеждане на данните от протокола от оператор към ИП към РИК сработи К4 – числото по т.7.1 -39, трябва да е равно на сумата от числата по т.8 – „Действителни гласове -38”.

Съгласно разпоредбата на чл.287 (3) от ИК, когато районната избирателна комисия установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.        С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.22 във връзка с чл. чл.287 , ал.3 от ИК, РИК - Габрово  

РЕШИ:

Да се събере пълния състав на СИК 070500088, да се отвори запечатаната торба с бюлетините и заедно с районната избирателна комисия да се извърши ново преброяване на гласовете, като данните се нанесат във втория протокол – оригинал на СИС с фабр. № 4070306 .

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.    

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 27.03.2017 в 00:12 часа

Календар

Решения

  • № 113-НС / 28.03.2017

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

  • № 112-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

  • № 111-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения