Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Габрово, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. №6/26.03.2017г. от регистъра на жалбите и сигналите, депозирана от Константин Петков Малчев – упълномощен представител на КП ”Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА, ВМРО”, получена по електронна поща .

В жалба с вх.№6/26.03.2017г. се сочи, че са извършени незаконосъобразни действия от г-жа Ваня Колева - кандидат за народен представител от партия ”Движение за радикална промяна Българската пролет”, което се изразявало в това, че в Община Трявна на определените места за поставяне на агитационни материали от кмета на общината, както и на частни сгради имало поставени агитационни материали – плакати с надпис ”Движение за радикална промяна Българската пролет” , лика на г-жа Ваня Колева, а в долната част на плаката имало надпис „Изберете истинският професионализъм” и цифрата ”2”. На плаката липсвал надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление”. Считат, че от обективна страна е налице нарушение на чл.183, ал.2 от ИК. Прави се искане да се извърши проверка по жалбата и да се постанови решение за установяване на нарушението. Към жалбата са приложени 4бр. снимки.

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, т.20 от ИК районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения при провеждане на предизборната кампания в рамките на един час от получаване на сигнала или жалбата.

С оглед представените данни, съдържащи се в жалбата, РИК-Габрово направи следните констатации: Служебно известно е, че партия ”Движение за радикална промяна Българската пролет” е регистрирана за участие в изборите за народни представители, които се провеждат на 26.03.2017г. РИК-Габрово установи, че с Решение №23-НС/20.02.2017г. е регистрирана кандидатската листа на посочената по-горе партия за участие в изборите за народни представители в район 07-Габрово, като под №1 е вписан кандидата Ваня Любомирова Колева. За проверка на сигнала бе поискано съдействие от общинска администрация в гр.Трявна, от където получихме потвърждение на подаденият сигнал, подкрепен със снимков материал. С оглед гореизложеното, РИК-Габрово счита, че жалбата е основателна и е налице нарушение на чл.183, ал.2 от ИК. В хода на проверката РИК-Габрово разпореди на г-жа Ваня Колева да премахне агитационните материали, изготвени в нарушение на чл.183, ал.2 от ИК, които са поставени в частните имоти, нейна собственост. Към момента на провеждане на заседанието РИК-Габрово установи, че г-жа Колева е изпълнила разпореждането.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

РЕШИ:

1.Приема за установено, че Жалба с вх. №6/26.03.2017г. от регистъра на жалбите и сигналите депозирана от Константин Петков Малчев– упълномощен представител на КП ”Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА, ВМРО” е основателна и доказана.

 1. На основание чл. 186, ал.1 от ИК указва на кмета на Община Трявна, чрез упълномощени от него лица да премахнат агитационните материали, описани в настоящото решение, поставени на обществени места на територията на Община Трявна.
 2. Разпорежда на г-жа Ваня Любомирова Колева да премахне агитационните материали, описани в настоящото решение, които са поставени в частни имоти, нейна собственост, като към момента на вземане на настоящото решение РИК-Габрово установи, че разпореждането е изпълнено.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.    

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 26.03.2017 в 18:56 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения