Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Габрово, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. №5/26.03.2017г. от регистъра на жалбите и сигналите депозирана от Борис Вангелов Борисов – упълномощен представител на КП ”Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА, ВМРО” .

В жалба с вх.№5/26.03.2017г. в се сочи, че било допуснато нарушение в изборна секция в село Батошево. Кметът на село Батошево многократно влизал и излизал от изборната секция и оказвал натиск над избирателите. Прави се искане да се вземе незабавно отношение и да се приложат административни мерки спрямо нарушителя. Към жалбата е приложено препис от пълномощно.

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, т.20 от ИК районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения при провеждане на предизборната кампания в рамките на един час от получаване на сигнала или жалбата.

С оглед представените данни съдържащи се в жалбата РИК-Габрово констатира следното: Във връзка с изясняване на фактите от сигнала бяха снети устни обяснения от председателя на СИК № 32, находяща се в село Батошево, общ. Севлиево - Цветанка Гичева Станчева. Същата заяви, че много добре познава кмета на селото Росица Василева Георгиева. Същата се е явила в СИК, упражнила е правото си на глас и след това не е влизала по никакъв повод в изборното помещение, както и не е посещавала сградата, в която се помещава секцията. Двама служители на РИК-Габрово посетиха на място СИК №32 в село Батошево, като са провели разговор с всички членове на комисията и са снели обяснения от тях. В тях се сочи, че кметът на с.Батошево не е правил агитация пред помещението, където се намира комисията.

            След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово  

РЕШИ:

Приема за установено, че Жалба с вх. №5/26.03.2017г. от регистъра на жалбите и сигналите депозирана от Борис Вангелов Борисов– упълномощен представител на КП ”Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА, ВМРО” е неоснователна, недоказана и я оставя без уважение.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.    

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 26.03.2017 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 113-НС / 28.03.2017

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

  • № 112-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

  • № 111-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения