Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
Габрово, 26.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в седми район Габровски и назначаване на нови

Във връзка с неявяването до един час след откриване на изборния ден на членове на СИК 070500033,  СИК 072900002, СИК 070500058, СИК 071200007 ,СИК 072900064, СИК070500059 и СИК 072900026, по предложение от партиите и по заявление с Вх.№221/26.03.2017 г от ПП ГЕРБ за смяна на член на СИК 072900009 , на мястото на неявилите  се членове на комисията се назначават резервни членове.

 

С оглед на изложеното и  на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, предложение трето от ИК , РИК  Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500033

Боряна Стефанова Бойновска

Зам.председател

ГЕРБ

072900002

Мария Стефанова Тодорова

Член

ГЕРБ

070500058

Елена Валентинова Франсъзова

Секретар

ПФ

071200007

Веселин Атанасов Енчев

Член

ГЕРБ

072900009

Йорданка Митева Христова

Председател

ГЕРБ

072900009

Станка Иванова Иванова

Член

ГЕРБ

072900064

Ивайло Иванов Боянов

Секретар

ББЦ

070500059

Цветомир Стефанов Игнатов

Зам.председател

ДПС

072900026

Михаел Ангелов Паришков

Член

ББЦ

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

Партия

070500033

Маргарита Петрова Венкова

Зам.председател

ГЕРБ

072900002

Ивайло Христов Лалев

Член

ГЕРБ

070500058

Георги Иванов Франсъзов

Секретар

ПФ

07120007

Грета Стефанова Караиванова

Член

ГЕРБ

072900009

Станка Иванова Иванова

Председател

ГЕРБ

072900064

Ралица Николаева Кумникува

Секретар

ББЦ

070500059

Нели Христова Христова

Зам.председател

ДПС

072900026

Мариян Дончев Минков

Член

ББЦ

 

 1. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

 

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 26.03.2017 в 11:24 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения