Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Габрово, 25.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на членове на СИК в община Севлиево и назначаване на нови

След извършена проверка, РИК Габрово установи, че е налице несъвместимост на основание чл.96, във връзка с чл.66 ал.2 от ИК относно членове на СИК 072900062 и служебно извършва смяна на един от членовете на СИК 072900062, с оглед спазване разпоредбите на ИК.

С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 предложение трето от ИК и чл.51 ал.2 т.5, РИК Габрово

РЕШИ:

 1. Освобождава от длъжност членове на СИК както следва:

 

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900062

Галина Минкова Кънчева

Член

РБ

072900051

Стефка Георгиева Георгиева

Член

РБ

 

 1. Назначава на тяхно място членове на СИК както следва:

 

СИК

Имена

Длъжност

Партия

072900062

Стефка Георгиева Георгиева

Член

РБ

072900051

Галина Минкова Кънчева

Член

РБ

 

 1. На новоназначените членове на СИК - община Севлиево да се издадат удостоверения.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения