Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 104-НС
Габрово, 25.03.2017

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на КП “ Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност”, регистрирала кандидатска листа в изборите за народни представители в изборите, които ще се проведат на 26.03.2017г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №212/25.03.2017г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подадено от КП “ Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност”, чрез упълномощен представител. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 8 лица в Публичния списък на упълномощените представители партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители, които ще се проведат на 26.03.2017г. за изборен район №07 – Габровски.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на упълномощени 8 представители.

            Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, РИК Габрово

Р Е Ш И:

 ВПИСВА 8 представители на кандидатската листа на КП “ Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност”, в публичните „Списъци на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за народни представители, които ще се проведат на 26.03.2017г.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 113-НС / 28.03.2017

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

  • № 112-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

  • № 111-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения