Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Габрово, 25.03.2017

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП“Движение за права и свободи”, регистрирала кандидатска листа в изборите за народни представители в изборите, които ще се проведат на 26.03.2017г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №214/25.03.2017г. във входящия регистър на РИК – Габрово, подадено от ПП“Движение за права и свободи”, чрез упълномощен представител. С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 105 лица в Публичния списък на упълномощените представители партии и коалиции, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители, които ще се проведат на 26.03.2017г. за изборен район №07 – Габровски.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 97 упълномощени представители.

            Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.124, ал.4 от Изборния кодекс, РИК Габрово

Р Е Ш И:

 ВПИСВА 97 представители на кандидатската листа на ПП“Движение за права и свободи”, в публичните „Списъци на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за народни представители, които ще се проведат на 26.03.2017 г.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, цитирани в него.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Юлия Петрова Ненова

* Публикувано на 25.03.2017 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 113-НС / 28.03.2017

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

  • № 112-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

  • № 111-НС / 27.03.2017

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения